slideshow04

Одржана 51. седница Општинског већа општине Прибој

На данашњој, 51. по реду седници Општинског већа општине Прибој, коју је отворио заменик председника Општине, Милован Стојкановић, већници су размотрили и утврдили одлуке о преносу права коришћења на непокретностима и о давању сагласности на закључење Уговора, као и измену једне већ постојеће одлуке, којом су регулисане комуналне таксе на територији општине Прибој.

Поводом прве тачке дневног реда, председавајући је упознао чланове Већа да се ради о одлуци која је проистекла након захтева ЈП "Емисиона техника и везе", којим су образложили сврсисходност узимања под закуп од локалне самоуправе одређене непокретности. Имајући у виду да је ово предузеће добило задатак да нађе решење за ревитализацију сигнала на територији целе државе, а обзиром да ће општина Прибој бити у првом таласу дигитализације, преласка са старог аналогног на дигитални сигнал, ово је правна форма у којој је то могуће извести. Право коришћења на непокретности, а које чине кат.парцела број 2646/2 КО Бања, површине 102 m2 и објекат (релејна станица) који се налази на тој парцели; кат.парцела број 4025/2 КО Касидоли, површине 31 m2; кат.парцела 1526/3 КО Прибој, површине 4 m2 и објекат (релејна станица) који се налази на тој парцели и кат.парцела 514/2 КО Херцеговачка Голеша, површине 360 m2, преноси се са општине Прибој на Јавно предузеће "Емисиона техника и везе", без накнаде. Одлука је утврђена и прослеђена Скупштини општине на усвајање, а њом се овлашћује председник општине Прибој, да у име општине Прибој, потпише уговор о преносу права коришћења горе наведених непокретности са Јавним предузећем "Емисиона техника и везе".
Данас је утврђен и Предлог одлуке о измени Одлуке о локалним комуналним таксама на територији општине Прибој. Предлог о измени преистекао је из недавног састанка председника Општине са предузетницима који имају регистроване фирме а које обављају делатност на тргу Фап-а, па је тако пронађен модел за кориговање тарифа, које ће се примењивати од 1. јануара 2015. године. Одлука је донета у складу са проценом да је сврсисходно смањити намете и на тај начин изаћи у сусрет приватном сектору. Одлуком је предвиђена такса од 150 динара у месечном износу за постављање киоска и мањих монтажних објеката и то за објекте до 12 m2, док је за објекте површине преко 12 m2, у износу од 150 динара који се плаћају паушално, плус 100 динара по сваком метру квадратном преко 12 m2.
Општинско веће данас је дало сагласност на закључивање уговора са Установом за физичку културу "Спортски центар" Прибој, о давању на коришћење и управљање новоизграђених објеката намењених за спортску рекреацију деце и омладине. У протеклом периоду, општина Прибој добила је репрезентативне спортске објекте, попут тениских терена од Фондације Новака Ђоковића, али и теретане на отвореном као и дечије играонице, па ће исте дати на коришћење и управљање "Спортском центру", како због тога да би били стављени у функцију, тако и због одржавања и контролисања њихове употребе.
Након утврђивања одлука и измена одлука, Општинско веће је у оквиру Текућих питања разматрало личне захтеве грађана и удружења.
Дневни ред седнице можете погледати овде.

45 sednica opstinskog veca