slideshow04

Конкурс за доделу стипендија талентованим студентима општине Прибој за школску 2014/2015. годину

Општинска управа Прибој расписује Конкурс за доделу стипендија талентованим студентима општине Прибој за школску 2014/2015. годину. Право на стипендију за талентоване студенте, у складу са Законом и Одлуком о стипендирању талентованих студената, имају студенти високошколских установа чији је оснивач Република Србија, који су уписани први пут у текућој школској години на студије првог или другог степена, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије и који имају држављанство Републике Србије.

Посебни услови које студент који конкурише мора испуњавати су:

1. да је студент најмање III (треће) године основних академских студија, односно који је остварио 120 ЕСП бодова (на основним академским студијама), или је студент мастер академских студија;
2. да је током студирања остварио просечну оцену најмање 9,00;
3. да је у континуитету уписивао године студирања на терет буџета Републике Србије;
4. да има пребивалиште на територији општине Прибој најмање 5 (пет) година
5. да истовремено није остварио право на кредит или стипендију из буџета Републике Србије.

Заинтересовани студенти, могу поднети пријаву у слободној форми. Пријава треба да садржи:
– кратку биографију са личним подацима
– доказе о испуњености услова

Као докази о испуњености услова морају бити поднете исправе издате од стране надлежних органа и установа:
– уверење о пребивалишту
– уверење факултета о уписаној години студија и статусу студента на буџету
– уверење факултета о свим положеним испитима и оствареној просечној оцени током студирања, с тим да чињеница да су положени сви испити из претходне године студија мора бити исказана као остварених 60 ЕСП бодова.

Општина Прибој, за школску 2014/15 годину, додељује до 10 (десет) стипендија за талентоване студенте. Стипендија за талентоване студенте додељује се без обавезе враћања, исплаћује се у 10 једнаких месечних рата, у месечном износу од 12.000,00 РСД.

Пријава се може поднети поштом или непосредно у писарници Општинске управе Прибој, у року од 10 (десет) дана од дана објављивања Конкурса.

Више о условима конкурисања и о самом поступку избора прочитајте овде.