slideshow04

Прелиминарна ранг листа подносилаца захтева за доделу стипендија за талентоване студенте

Право на стипендију за талентоване студенте, у складу са Законом и Одлуком о стипендирању талентованих студената, имају студенти високошколских установа чији је оснивач Република Србија, који су уписани први пут у текућој школској години на студије првог или другог степена, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије и који имају држављанство Републике Србије.

Остали подносиоци захтева за доделу стипендија за талентоване студенте (укупно 4) не испуњавају услове прописане Одлуком о стипендирању талентованих студената ("Сл. лист. општине Прибој", бр.8/13), односно нису доставили потребну документацију.

Прелиминарну ранг листу можете погледати овде.
Текст конкурса можете погледати овде.