slideshow04

Заказана 3. седница Скупштине општине

Председник Скупштине општине Прибој Саша Василић, заказао је за четвртак 11. октобар трећу седницу Скупштине општине Прибој. Седница ће се одржати у малој сали Дома културе са почетком у 10 часова.

Предложен је следећи

ДНЕВНИ РЕД:

 1. Предлог Одлуке о потврђивању мандата одборницима Скупштине општине;
 2. Предлог Одлуке о утврђивању престанка мандата одборника;
 3. Предлог Одлуке о Завршном рачуну консолидаованог рачуна буџета општине Прибој за 2011. годину;
 4. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Прибој за 2012. годину;
 5. Извештај о раду и финансијском пословању за 2011. годину ЈКП ''Услуга'' Прибој;
 6. Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку Управног одбора ЈКП ''Услуга'' Прибој о повећању цена комуналних услуга за испоруку воде и изношење смећа;
 7. Давање сагласности на Статут Јавног предузећа ''Топлана Прибој'';
 8. Давање сагласности на Статут Фонда за развој општине Прибој;
 9. Предлог Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине Прибој;
 10. Акциони план за развој омладинског предузетништава 2012-2015. ;
 11. Предлог Решења о именовању чланова Одбора за привреду, буџет и финансије;
 12. Предлог Решења о именовању чланова Одбора за просвету, културу и информисање;
 13. Предлог Решења о именовању чланова Одбора за урбанизам и комунално-стамбене делатности;
 14. Предлог Решења о именовању чланова Одбора за пољопривреду;
 15. Предлог Решења о именовању чланова Одбора за прописе;
 16. Предлог Решења о именовању чланова Одбора за заштиту животне средине;
 17. Предлог Решења о именовању чланова Одбора за представке и предлоге;
 18. Предлог Решења о именовању чланова Одбора за равноправност полова;
 19. Предлог Решења о именовању чланова Одбора за омладину и спорт;
 20. Предлог Решења о именовању чланова Одбора за административно мандатна питања;
 21. Предлог Решења о именовању чланова Одбора за безбедност;
 22. Предлог Решења о именовању чланова Савета за запошљавње;
 23. Предлог Решења о разрешењу комаданта, заменика, начелника и чланова Општинског штаба за ванредне ситуације општине Прибој;
 24. Предлог Решења о именовању комаданта, заменика, начелника и чланова Општинског штаба за ванредне ситуације општине Прибој;
 25. Предлог Решења о именовању председника, чланова и секретара Општинске изборне комисије у сталном саставу и њихових заменика;
 26. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Машинско – електротехничке школе Прибој;
 27. Предлог Решења о именовању чланова привременог Надзорног одбора Јавног предузећа ''Топлана Прибој'';
 28. Питања и предлози одборника;

Материјал за одборнике у електронском облику можете преузети овде (ажурирано 10.10. у 17ч).