slideshow04

Канцеларија за ЛЕР - Конкурс: примљени кандидати

Списак кандидата који су примљени по конкурсу у Канцеларију за локални економски развој можете погледати овде.