slideshow04

КОНКУРС: Јавни позив за реализацију Програма стручна пракса у 2015. години

Општина Прибој у сарадњи са Националном службом за запошљавање расписује Јавни позив за реализацију Програма стручна пракса у 2015. години за послодавце из области просвете и здравства.

Програм стручне праксе намењен је незапосленим лицима која се први пут стручно оспособљавају за занимање за која су стекла одређену врсту и степен стручне спреме или која су се стручно оспособљавала краће од времена потребног за полагање приправничког/стручног испита, а ради стицања услова за полагање приправничког/стручног испита, у складу са законом или општим актом послодавца, без заснивања радног односа.

Програм стручне праксе траје у складу са законом, а најдуже 24 месеца, односно у складу са актом о организацији и систематизацији послова код послодавца/законом, и то:
- до 9 месеци за приправнике са вишим или високим трогодишњим образовањем,
- до 12 месеци за приправнике са најмање четворогодишњим високим образовањем.

Лице које се стручно оспособљавало краће од времена потребног за полагање приправничког/стручног испита, у програм се укључује за преостали период потребан за стицање услова за полагање приправничког/стручног испита.
Јавни позив је отворен од дана објављивања на огласним таблама и сајтовима Општине Прибој и НСЗ – Филијала Пријепоље – Испоставе Прибој (04.11.2015.године) до утрошка расположивих средстава издвојених за ову намену.

Јавни позив за реализацију Програма стручна пракса у 2015. години можете преузети овде.
Захтев за учешће у програму можете преузети овде.