slideshow04

SMARTINNO ДАНИ ИНОВАЦИЈА у недељи малих и средњих предузећа - "SME week 2015"

Регионална развојна агенција Златибор у партнерству са Високом пословно-техничком школом струковних студија Ужице, од 17-19. новембра организује САМРТИННО ДАНЕ ИНОВАЦИЈА, са циљем да се промивишу иновације у предузетништву и укаже на потребу чвршће сарадње и умрежавања приватног сектора и образовних и научно истраживачких институција. Овај тродневни догађај организује се у склопу обележавања Европске недеље малих и средњих предузећа - "SME week 2015", на нивоу 18 партнерских организација из 8 земаља Јадранског региона које реализују СМАРТИННО пројекат. Сваки дан је посвећен специфичној теми, у складу са кључним приоритетима који потенцирају иновативан, паметан и одржив развој региона.

smartinno 2015

ИНОВАТИВНО ПРЕДУЗЕТНИШТВО – ШАНСА ЗА УСПЕХ - уторак - 17.11.2015. године - првог дана биће речи о постојећим изворима фиансирања за повећање конкурентности и иновативности МСП сектора, потреби сарадње и умрежавања на свим нивоима, примерима добре праксе кластерског удруживања, као и успешним примерима сарадње привреде и образовног система. Поред презентације о важан интелектуалниог капитала за увођење иновација, шира јавност ће се упознати и новоотвореним СТАРТ(МЕ) УП инкубатором, у којем је 10 младих предузетника из Ужица започело свој бизнис.

ПАМЕТНА ПОСЛОВНА РЕШЕЊА – ЕНЕРГИЈА КАО БИЗНИС – среда -18.11.2015. – тема дана је иновативан приступу у сектору производње и потрошње енергије у процесима стварања додате вредности, као једном од фактора за повећање конкурентности пословања. У времену у коме трошак за енергију заузима све већи удео производне цене и на тај начин оптерећује тржишно пословање, од круцијалног је значаја постићи најоптималнија решења за обезбеђење топлотне енергије у количинама које гарантују неометан рад и по ценама које не угрожавају пословну ликвидност. Истовремено, производња енергије за све захтевнија тржишта је велика прилика за предузетништво и остварење профита, коју треба знати искористити.

ПАМЕТНА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ – МОГУЋНОСТИ ЗА РАСТ ПРИХОДА И ЗАПОШЉАВАЊА – четвртак-19.11.2015 – тема дана је увођење иновација у туристичку понуду, као моделу који у синергији са другим повезаним секторима може да допринесе повећању прихода и запослености. Представници туристичког сектора имаће прилику да се упознају са постојећим програмима подршке сектору туризма, примерима успешних предузетника и предузећа у сектору туризма, иновацијама у интерпретацији туристичких ресурса.
Током Дана иновација завнично ће бити отворен и Туристичка лабораторија у Високој пословно-техничкој школи струковних студија Ужице. Кабинет Туристичке лабораторије опремљена је средствима Европске уније, у синергији два ЕУ пројекта – СМАРТИННО и МХТСПС Темпус пројекта. Поред непроцењиве важности за едукацију будућих студената, ова лабораторија ће генерисати информације потребне приватном и јавном сектору за унапређење туризма и на тај начин дугорочно допринети праћењу и увођењу иновација у овој области.
СМАРТИННО пројекат реализује се у оквиру ИПА Адриатик програма прекограничне сарадње који финансира Европска унија. Циљ пројекта је да се превазиђу слабости у контексту недостатка финансирања иновација и унапреди сардња између МСП сектора и научно-истраживачких институција, и креира адекватна мрежа институција и организација за подршку иновацијама.