slideshow04

Потписан уговор о реализацији Пројекта јавне расвете стазе уз реку Лим са постављањем парковског мобилијара

У петак 27.11.2015. године потписан је у Београду уговор о реализацији Пројекта јавне расвете шетне стазе уз реку Лим са постављањем парковског мобилијара, између Министарства трговине, туризма и телекомуникација и Дирекције за изградњу града Прибоја.

Уговором је предвиђено да се одобре средства у износу од 3.000.000,00 динара од стране министарства на име суфинансирања пројекта, са којим је Дирекција за изградњу Прибоја аплицирала за коришћење субвенција и дотација намењених за пројекте развоја туризма у 2015. години код министарства.

Крајњи рок за завршетак Пројекта је 9 месеци, рачунајући од дана закључења уговора, а реализацијом истог Прибој ће добити уређено и осветљено шеталиште покрај реке, са стандардним парковским мобилијаром попут клупа за седење и корпи за отпатке.

 staza-pored-lima