slideshow04

Прибој добио градску фонтану

Са првим данима месеца новембра, Прибој је добио своју прву градску фонтану. Фонтана је изграђена у новом делу града, код укрштања улица Немањине и Санџачких бригада, а иста са расветом и уређеним простором од сада краси најуже градско језгро Новог Прибоја.

Пројекат изградње прве градске фонтане, Дирекције за изградњу Прибоја, финансиран је из буџета општине Прибој са 2,5 милиона динара. Извођач радова била је фирма "ХБСС" из Пријепоља, док је расвету на фонтани радила фирма "Колинг инжењеринг" из Прибоја, чија је вредност 400.000 динара. Радови на изградњи фонтане трајали су 45 календарских дана, а осим изградње фонтане и уређења простора на укрштању улица Немањине и Санџачких бригада, постављен је и један стуб јавне расвете.

Реализацијом овог инфраструктурног пројекта, Прибој је коначно добио своју прву градску фонтану, уређено градско језгро и јавну површину од користи свим грађанима.

fontana