slideshow04

Нови мокри чворови у ОШ "Десанка Максимовић"

У ОШ "Десанка Максимовић" у току су радови на потпуној реконструкцији мокрих чворова, односно изградњи нових тоалета, који се спроводе у оквиру Програма модернизације школа, који спроводи и финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

Вредност радова на реконструкцији мокрих чврова у згради школе у Новом Прибоју је око 18.000 евра, а извођач радова је фирма "Модулор" из Београда. Техничку документацију и помоћ у надзору је обезбедила Дирекција за изградњу Прибоја. Након завршетка радова у објекту у Новом Прибоју, у истуреном одељењу ове школе у Сјеверину, биће такође извршена изградња мокрих чворова, чија је вредност око 11.000 евра.

os desanka maksimovic