slideshow04

Завшена адаптација и реконструкција грејне мреже у Стоматолошкој амбуланти

Након што су прошле године од стране ресорног министарства одобрена средства за финансирање адаптације и реконструкције грејне мреже у Стоматолошкој амбуланти, иста је успешно и завршена, чиме је решен дугогодишњи проблем грејања овог објекта.

Укупна вредност радова је 658.908.00 дин са ПДВ, а изводила их је фирма "ЕНЕРГОСТАТУС" доо из Београда, која је изабрана на тендеру. Ради се о најстаријем објекту у коме се пружају здравствене услуге, а који је саграђен 50-тих година прошлог века. Године 1989. је извршена реконструкција објекта и постављена грејна мрежа на даљинско грејање преко котларнице основне школе која се налази у близини. Међутим, котларница није имала довољне капацитете за овај вид грејања, тако да је амбуланта 1994.год искључена са система. Од тада грејање просторија је вршено преко ТА пећи, а чекаоница путем калорифера. Овакав начин грејања није погодан ни са становишта запослених ни пацијената, а не оправдава ни енергетску ефикасност.

Реконструкција грејне мреже са сопственим котлом за електрично грејање ће побољшати услове за рад и пружање примарне здравствене заштите, која ће бити квалитетнија, јер ће побољшати амбијент рада запослених који пружају услуге грађанима и боравак грађана у Дому здравља. Почетком грејне сезоне извршене су потребне пробе, након чега је постројење пуштено у рад, тако да су сада створени услови за пријатнији боравак пацијената и рад медицинског особља.

zubna ambulanta