slideshow04

КЛЕР: УСАИД-ов Програм обуке младих у приватним предузећима

У оквиру подршке развоју радне снаге у међуопштинском партнерству предвођеном Ужицем, УСАИД Пројекат одрживог локалног развоја, покреће Програм обуке младих у приватним предузећима, који је намењен компанијама са територије Ужица, Чајетине, Нове Вароши, Прибоја и Пријепоља.

Циљ Програма је да подржи приватна предузећа како би постала конкурентнија на тржишту, да омогући отварање нових радних места и свакако да допринесе смањењу незапослености. УСАИД Пројекат, у партнерству са локалним самоуправама, упутиће позив компанијама заинтересованим за ангажман нових запослених да се пријаве за пријем кандидата на двомесечну обуку која ће се одржавати у самим компанијама. Обука у приватним фирмама намењена је младима до 30 година старости са одговарајућим нивоом стручне спреме. Позив ће бити отворен 17. октобра 2013. године. Селекција предузећа биће обављена до краја новембра , а предузећа информисана до 10. децембра. На основу броја тражених кандидата свих компанија које су се пријавиле за учешће у Програму, биће расписан Јавни позив за агенцију за регрутовање кандидата. Изабрана предузећа имаће могућност да обаве финалну селекцију кандидата током јануара 2014 како би обука на радном месту могла да почне током фебруара 2014. Послодавци ће бити у могућности да изаберу, уз помоћ професионалаца из области регрутовања радне снаге, кандидате који највише одговарају одређеном радном месту, као и да на основу двомесечног искуства, кроз заједнички рад, процене квалитете будућих запослених. 
Компаније које се пријаве за учешће у Програму неће имати додатних административних послова као ни трошкова. Предузеће мора имати регистровано седиште или пословну јединицу у наведеним општинама и градовима, а предност приликом селекције имају компаније из наведених сектора. Број кандидата који се прима на обуку је директно пропорционалан броју запослених у фирми. Селекцију послодаваца обавиће УСАИД пројекат одрживог локалног развоја у консултацији са представницима локалних самоуправа. Предност приликом рангирања имаће оне фирме које планирају запошљавање нових радника у наредних 6 месеци, као и оне које послују у областима текстилне и прехрамбене индустрије.
Послодавци ће бити у обавези да:
• сваком кандидату доделе ментора;
• сваком кандидату омогуће стицање радног искуства према опису посла
• потпишу Споразум о пословно-техничкој сарадњи са УСАИД Пројектом одрживог локалног развоја којим се потврђује спремност на сарадњу по питању обезбеђивања квалитетног програма обуке;
• на крају обукедају извештај о раду кандидата, као и да издају уверење/потврду о обављеној обуци на радном месту.
Стручни ментори ће дефинисати знања и вештине које ће кандидати стећи, пратиће напредак и остварење циљева обуке, на основу чега ће кандидати од послодавца добити потврду о обављеној обуци и стеченим знањима и вештинама.
За време трајања обуке кандидати ће примати надокнаду од 60% минималне бруто зараде коју ће обезбедити УСАИД Пројекат одрживог локалног развоја.
Представљање Програма обуке младих у приватним предузећима планирано је за четвртак, 31. октобар 2013. године, од 12 сати у хотелу "Мона" на Златибору. На представљању Програма, коме ће присуствовати власници и ХР менаџери компанија из Ужица, Чајетине, Нове Вароши, Прибоја и Пријепоља, биће речи и о значају иновација у развоју малих и средњих предузећа, као и повећању конкурентности фирми кроз развој радне снаге.
Општина Прибој и УСАИД Програм одрживог локалног развоја позивају компаније заинтересоване за ангажман нових запослених да се пријаве за учешће у Програму. Више информација можете добити сваким радним даном, од 07:30-15:00 часова у просторијама Канцеларије за локални економски развој, у улици 12. Јануара број 5, зграда Аутогране, други спрат или на телефон 033/2455044.