slideshow04

Заказана 12. седница Скупштине општине

Седница ће се одржати 17.10.2013. године (четвртак) у 10 часова у малој сали Дома културе "Пиво Караматијевић".

Предложен је следећи ДНЕВНИ РЕД:

1. Предлог Одлуке о доношењу Плана генералне регулације градског подручја општине Прибој;
2. Извештај о оствареним приходима и примањима, извршеним расходима, издацима буџета општине Прибој у периоду јануар – септембар 2013. године;
3. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Прибој за 2013. годину;
4. Предлог Одлуке о симболима општине Прибој;
5. Предлог Одлуке о утврђивању Дана општине Прибој;
6. Извештај о раду Предшколске установе "Невен" за 2012/2013. годину;
7. Годишњи план рада Предшколске установе "Невен" за 2013/2014. годину;
8. Предлог Одлуке о образовању Савета за здравље;
9. Предлог решења о именовању директора ЈКП "Услуга" Прибој;
10. Предлог решења о именовању директора ЈП "Дирекција за изградњу Прибоја";
11. Предлог решења о именовању директора ЈП "Топлана Прибој";
12. Предлог решења о именовању директора Центра за социјални рад Прибој;
13. Предлог решења о разрешењу Јавног правобраниоца општине Прибој;
14. Предлог решења о постављењу Јавног правобраниоца општине Прибој;
15. Предлог решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора О.Ш. "Благоје Полић" Кратово.
16. Предлог решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Машинско електротехничке школе Прибој;
17. Предлог решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора О.Ш. "Десанка Макисмовић" Прибој;
18. Предлог решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора Гимназије Прибој;
19. Предлог решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора О.Ш. "Никола Тесла" Бања;
20. Питања и предлози одборника.

Материјал за одборнике у електронском облику можете преузети овде (ажурирано 14.10. у 11 часова).

4 sednica skupstine