slideshow04

Јавна расправа о предлозима Одлука

На 31. по реду заседању Општинског већа општине Прибој, разматрани су и утврђени Предлози Одлука о утврђивању висине стопе пореза на имовину, о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији општине Прибој, о ослобађању плаћања пореза на имовину на пољопривредно и шумско земљиште за 2014. годину, о коефицијентима за непокретности у зонама као и о висини стопе амортизације за утврђивање пореза на имовину.

Предлози Одлука, као објављени и јавни на интернет страници општине Прибој, предмет су јавне расправе која ће трајати до 28.11.2013. године. Сва заинтересована лица могу извршити увид у исте, сваког радног дана у времену од 10 до 13 часова, у просторијама Општинске управе, Одељења за друштвене делатности, финансије и буџет - Службе за пореску управу.
Закључак са 31. седнице Општинског Већа можете погледати овде
Одлуку о утврђивању висине стопе пореза на имовину погледајте овде
Одлуку о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији општине Прибој погледајте овде
Одлуку о ослобађању плаћања пореза на имовину на пољопривредно и шумско земљиште за 2014. годину погледајте овде
Одлуку о коефицијентима за непокретности у зонама погледајте овде
Одлуку о висини стопе амортизације за утврђивање пореза на имовину погледајте овде
Одлуку оо измени Одлуке о локалним комуналним таксама на територији општине Прибој погледајте овде
(ажурирано 27.11. у 15 часова)