slideshow04

Заказана 13. седница Скупштине општине

Седница ће се одржати 29.11.2013. године (петак) у 10 часова у малој сали Дома културе "Пиво Караматијевић".

Предложен је следећи ДНЕВНИ РЕД:

1. Предлог Одлуке о утврђивању висине стопе пореза на имовину;
2. Предлог Одлуке о висини стопе амортизације за утврђивање пореза на имовину;
3. Предлог Одлуке о одређивању зона и најопремљенијих зона на територији општине Прибој;
4. Предлог Одлуке о коефицијентима за непокретности у зонама;
5. Предлог Одлуке о ослобађању плаћања пореза на имовину на пољопривредно и шумско земљиште за 2014. годину;
6. Предлог Одлуке о измени Одлуке о локалним комуналним таксама на територији општине Прибој;
7. Предлог Одлуке о одређивању Општинског већа општине Прибој да даје сагласност за упис права својине за објекте који су изграђени на површинама јавне намене;
8. Предлог Решења о именовању чланова Савета за здравље;
9. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Комисије за планове;
10. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора О.Ш."9.мај" Саставци;
11. Питања и предлози одборника.

Материјал за одборнике у електронском облику можете преузети овде (ажурирано 26.11. у 17 часова).

4 sednica skupstine