banner-mosi2018

Статут општине Прибој

На основу члана 191.став 1. Устава Републике Србије(„Службени гласник Републике Србије“, број: 98/06) , члана 32. тачка 1. а у вези са чланом 11. став 1 .тачка 1.Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана 15.тачка 1. Статута општине Прибој („Службени лист општине Прибој“,број 6/04,3/05 и 5/06), Скупштина општине Прибој на седници одржаној 15.08.2008. године донела је:
Статут општине Прибој