slideshow04

Урбанизам

Измене Плана генералне регулације градског подручја општине Прибој (2024)

Текстуални део Измене Плана генералне регулације градског подручја општине Прибој можете преузети овде.

Графички део - План намене површина можете преузети овде.

Графички део - План регулације можете преузети овде.

 

Измене Плана генералне регулације градског подручја општине Прибој (2021)

Текстуални део Измене Плана генералне регулације градског подручја општине Прибој можете преузети овде.(~1,54МБ)
Графички део Измене Плана генералне регулације градског подручја општине Прибој можете преузети овде.(~30,8МБ)

Измене Плана генералне регулације градског подручја општине Прибој (2018)

Текстуални део Измене Плана генералне регулације градског подручја општине Прибој можете преузети овде.(~1,46МБ)
Графички део Измене Плана генералне регулације градског подручја општине Прибој можете преузети овде.(~44,5МБ)

Измене Плана генералне регулације градског подручја општине Прибој (2016)

Текстуални део Измене Плана генералне регулације градског подручја општине Прибој можете преузети овде.(~0,3МБ)
Графички део Измене Плана генералне регулације градског подручја општине Прибој можете преузети овде.(~185МБ)

Измена Плана детаљне регулације за изградњу хидроелектране "Рековићи" на реци Лим

Измену Плана детаљне регулације за изградњу хидроелектране "Рековићи" на реци Лим можете преузети овде.(~43МБ)

Нацрт Плана детаљне генералне регулације за изградњу мале хидроелектране "Мраморје" на реци Лим (ПДР)

Текст нацрта Плана детаљне регулације можете преузети овде.(~1,2MB)
Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације за изградњу мале хидроелектране "Мраморје" на реци Лим на животну средину можете преузети овде.(~1,66MB)
Документацију нацрта Плана детаљне регулације можете преузети овде.(~17,9MB)
Комплетан текст нацрта Плана детаљне регулације можете преузети овде.(~1,1MB)
Графику нацрта Плана детаљне регулације можете преузети овде.(~26,1MB)

План генералне регулације градског подручја (ПГР)

План генералне регулације градског подручја можете преузети ovde.(~1,82MB)
Текстуални део плана генералне регулације градског подручја можете преузети овде.(~1,44MB)
Извештај о стратешкој процени утицаја плана генералне регулације градског подручја општине Прибој на животну средину можете преузети овде.(~0,69MB)
Дукументациону основу ПГР можете преузети овде.(~0,70MB)
Графику плана генералне регулације можете преузети овде.(~41,50MB)
Сагласности плана генералне регулације можете преузети овде.(~4,05MB

План детаљне регулације за изградњу хидроелектране "Рековићи" на реци Лим

План детаљне регулације за изградњу хидроелектране "Рековићи" на реци Лим можете преузети овде.(~56МБ)

Урбанистички пројекти

Урбанистички пројекат гараже можете преузети овде

Урбанистички пројекат топлане на биомасу можете преузети овде.(~6,5МБ)
Урбанистички пројекат за изградњу затвореног базена у оквиру школског комплекса можете преузети овде.(~12,5МБ)
Урбанистички пројекат реконструкције у доградње хотела 4* можете преузети овде.(~13,3МБ)
Урбанистички пројекат за изградњу ДВ 35kV МХЕ "Шљивовица" - РП "Препан" можете преузети овде.(~9,2МБ)
Урбанистички пројекат за изградњу прикључног подземног кабловског вода 10kV од ДВ Касидоли до СТС "Баре Пекић Мунир" можете преузети овде.(~3,3МБ)
Урбанистички пројекат за изградњу цркве у Бучју преузети овде.(~2,2МБ)

 

План детаљне регулације граничног прелаза Увац

План детаљне регулације граничног прелаза Увац можете преузети овде.(~2МБ)

 

Просторни план општине Прибој

Просторни план представља основни плански инструмент за усмеравање и управљање дугорочним одрживим развојем локалне заједнице, коришћењем, организацијом и уређењем простора општине Прибој. Овим планом се разрађују основна стратегијска опредељења, планска решења и смернице утврђене Просторним планом Републике Србије. Хоризонт Просторног плана је 2025. година, с првом фазом и приоритетима реализације планских решења до 2015. године.

Извештај о стратешкој процени утицаја просторног плана општине Прибој на животну средину

Просторни план општине Прибој са документацијом:

Текстуални део плана:
- насловна страна
- садржај
- текст плана

Графички део просторног плана - рефарне карте:
- намена простора
- мрежа насеља и инфраструктурни системи
- туризам и заштита простора
- карта спровођења.

Графички део просторног плана - шеме насеља:
Бања,Батковићи,Бучје,Читлук,Црнузи,Добриловићи,Херцеговачка Голеша,Калафати,Калуђеровићи,Касидоли,Кратово,Крњача,Мажићи,Милијеш,Прибојска Голеша,Прибојске Челице,Рача,Ритошићи,Сјеверин,Сочице,Стрмац,Забрђе,Забрњица.

Документациона основа:
Одлука о изради просторног плана општине Прибој
Број становника 2002
Број становника 2020
Извод из просторног плана Републике Србоје
Карта месних заједница
Мрежа насеља и јавних служби
Прегледна карта
Експозиција рељефа
Геоморфолошка карта
Хидрогеолошка карта
Инжењерко-геолошка карта
Карта ерозије
Карта угловних нагиба
Педолошка карта
Сеизмолошка карта - 50 година
Висинска реонизација

План детаљне регулације верског објекта џамије у Прибоју

План детаљне регулације за верског објекта џамије можете преузети овде.(~7МБ)