slideshow04

Службени листови

Службени лист општине Прибој

2024. година

Службени лист број 5 - 27.05.2024.
Службени лист број 4 - 01.03.2024.
Службени лист број 3 - 31.01.2024.
Службени лист број 2 - 11.01.2024.
Службени лист број 1 - 11.01.2024.

2023. година

Службени лист број 11 - 28.12.2023.
Службени лист број 10 - 08.12.2023.
Службени лист број 9 - 04.12.2023.
Службени лист број 8 - 29.11.2023.
Службени лист број 7 - 21.11.2023.
Службени лист број 6 - 14.11.2023.
Службени лист број 5 - 01.11.2023.
Службени лист број 4 - 27.09.2023.
Службени лист број 3 - 26.06.2023.
Службени лист број 2 - 28.03.2023.
Службени лист број 1 - 22.02.2023.

2022. година

Службени лист број 8 - 28.12.2022.
Службени лист број 7 - 23.11.2022.
Службени лист број 6 - 07.10.2022.
Службени лист број 5 - 05.07.2022.
Службени лист број 4 - 27.05.2022.
Службени лист број 3 - 18.05.2022.
Службени лист број 2 - 10.05.2022.
Службени лист број 1 - 11.02.2022.

2021. година

Службени лист број 8 - 28.12.2021.
Службени лист број 7 - 01.12.2021.
Службени лист број 6 - 02.11.2021.
Службени лист број 5 - 15.09.2021.
Службени лист број 4 - 26.08.2021.
Службени лист број 3 - 12.07.2021.
Службени лист број 2 - 16.06.2021.
Службени лист број 1 - 16.03.2021.

2020. година

Службени лист број 16 - 17.12.2020.
Службени лист број 15 - 09.12.2020.
Службени лист број 14 - 27.11.2020.
Службени лист број 13 - 29.10.2020.
Службени лист број 12 - 23.09.2020.
Службени лист број 11 - 01.09.2020.
Службени лист број 10 - 18.08.2020.
Службени лист број 9 - 21.07.2020.
Службени лист број 8 - 30.06.2020.
Службени лист број 7 - 28.06.2020.
Службени лист број 6 - 22.06.2020.
Службени лист број 5 - 10.06.2020.
Службени лист број 4 - 03.06.2020.
Службени лист број 3 - 11.05.2020.
Службени лист број 2 - 16.03.2020.
Службени лист број 1 - 05.03.2020.

2019. година

Службени лист број 6 - 26.12.2019.
Службени лист број 5 - 29.11.2019.
Службени лист број 4 - 16.10.2019.
Службени лист број 3 - 12.08.2019.
Службени лист број 2 - 17.06.2019.
Службени лист број 1 - 19.03.2019.

2018. година

Службени лист број 8 - 28.12.2018.
Службени лист број 7 - 28.11.2018.
Службени лист број 6 - 24.09.2018.
Службени лист број 5 - 20.08.2018.
Службени лист број 4 - 27.06.2018.
Службени лист број 3 - 23.05.2018.
Службени лист број 2 - 22.03.2018.
Службени лист број 1 - 01.03.2018.

2017. година

Службени лист број 10 - 25.12.2017.
Службени лист број 9 - 16.11.2017.
Службени лист број 8 - 25.09.2017.
Службени лист број 7 - 07.08.2017.
Службени лист број 6 - 26.06.2017.
Службени лист број 5 - 24.05.2017.
Службени лист број 4 - 21.03.2017.
Службени лист број 3 - 09.03.2017.
Службени лист број 2 - 27.02.2017.
Службени лист број 1 - 13.02.2017.

2016. година

Службени лист број 12 - 27.12.2016.
Службени лист број 11 - 30.11.2016.
Службени лист број 10 - 18.11.2016.
Службени лист број 9 - 31.10.2016.
Службени лист број 8 - 30.08.2016.
Службени лист број 7 - 20.07.2016.
Службени лист број 6 - 16.06.2016.
Службени лист број 5 - 09.05.2016.
Службени лист број 4 - 25.04.2016.
Службени лист број 3 - 11.04.2016.
Службени лист број 2 - 25.02.2016.
Службени лист број 1 - 03.02.2016.

2015. година

Службени лист број 7 - 24.12.2015.
Службени лист број 6 - 23.12.2015.
Службени лист број 5 - 28.09.2015.
Службени лист број 4 - 30.06.2015.
Службени лист број 3 - 23.04.2015.
Службени лист број 2 - 23.03.2015.
Службени лист број 1 - 18.02.2015.

2014. година

Службени лист број 7 - 31.12.2014.
Службени лист број 6 - 15.12.2014.
Службени лист број 5 - 18.09.2014.
Службени лист број 4 - 23.06.2014.
Службени лист број 3 - 21.05.2014.
Службени лист број 2 - 10.04.2014.
Службени лист број 1 - 30.01.2014.

2013. година

Службени лист број 8 - 25.12.2013.
Службени лист број 7 - 29.11.2013.
Службени лист број 6 - 17.10.2013.
Службени лист број 5 - 29.08.2013.
Службени лист број 4 - 22.07.2013.
Службени лист број 3 - 07.06.2013.
Службени лист број 2 - 19.04.2013.
Службени лист број 1 - 27.02.2013.

2012. година

Службени лист број 12 - 24.12.2012.
Службени лист број 11 - 21.12.2012.
Службени лист број 10 - 29.11.2012.

Службени лист број 9 - 11.10.2012.

Службени лист број 8 - 19.07.2012.

Службени лист број 7 - 02.07.2012.
Службени лист број 6 - 05.06.2012.
Службени лист број 5 - 18.05.2012.
Службени лист број 4 - 08.05.2012.
Службени лист број 3 - 24.04.2012.
Службени лист број 2 - 27.02.2012.
Службени лист број 1 - 10.01.2012.

2011. година

Службени лист број 7 - 29.12.2011.
Службени лист број 6 - 09.12.2011.
Службени лист број 5 - 16.11.2011.
Службени лист број 4 - 19.09.2011.
Службени лист број 3 - 24.06.2011.
Службени лист број 2 - 08.04.2011.
Службени лист број 1 - 14.03.2011.

2010. година

Службени лист број 8 - 28.12.2010.
Службени лист број 7 - 30.11.2010.
Службени лист број 6 - 09.11.2010.
Службени лист број 5 - 15.09.2010.
Службени лист број 4 - 02.07.2010.
Службени лист број 3 - 21.05.2010.
Службени лист број 2 - 10.03.2010.
Службени лист број 2 - 05.03.2010.
Службени лист број 1 - 28.01.2010.

2009. година

Службени лист број 6 - 18.12.2009.
Службени лист број 5 - 20.11.2009.
Службени лист број 4 - 02.09.2009.
Службени лист број 3 - 15.06.2009.
Службени лист број 2 - 27.03.2009.
Службени лист број 1 - 25.02.2009.

Службени гласник

Устав Републике Србије

Уставни закон за спровођење Устава

Закон о буџетском систему

Закон о финансирању локалне самоуправе

Закон о комуналним делатностима

Закон о локалним изборима

Закон о локалној самоуправи

Закон о општем управном поступку

Закон о оверавању потписа, рукописа и преписа

Закон о планирању и изградњи

Закон о територијалној организацији Републике Србије

Закон о управним споровима

Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе

Службени лист број 5 - 27.05.2024.

Службени лист број 4 - 01.03.2024.
Службени лист број 3 - 31.01.2024.
Службени лист број 2 - 11.01.2024.
Службени лист број 1 - 11.01.2024.