banner-mosi2018

Употребне дозволе

Решење број ROP-PRI-30246-IUP-3/2019 од 06.12.2019. године

Решење број ROP-PRI-30246-IUP-3/2019 од 06.12.2019. године овде.

Решење број ROP-PRI-34150-IUP-2/2019 од 19.11.2019. године

Решење број ROP-PRI-34150-IUP-2/2019 од 19.11.2019. године овде.

Решење број ROP-PRI-3671-IUP-2/2019 од 24.10.2019. године

Решење број ROP-PRI-3671-IUP-2/2019 од 24.10.2019. године овде.

Решење број ROP-PRI-18974-IUP-3/2019 од 04.10.2019. године

Решење број ROP-PRI-18974-IUP-3/2019 од 04.10.2019. године овде.

Решење број ROP-PRI-4883-IUP-12/2019 од 06.09.2019. године

Решење број ROP-PRI-4883-IUP-12/2019 од 06.09.2019. године овде.

Решење број ROP-PRI-21944-IUP-1/2019 од 30.07.2019. године

Решење број ROP-PRI-21944-IUP-1/2019 од 30.07.2019. године овде.

Решење број ROP-PRI-18128-IUP-1/2019 од 02.07.2019. године

Решење број ROP-PRI-18128-IUP-1/2019 од 02.07.2019. године овде.

Решење број ROP-PRI-6169-IUP-8/2019 од 24.05.2019. године

Решење број ROP-PRI-6169-IUP-8/2019 од 24.05.2019. године овде.

Решење број ROP-PRI-12651-IUP-1/2019 од 17.05.2019. године

Решење број ROP-PRI-12651-IUP-1/2019 од 17.05.2019. године овде.

Решење број ROP-PRI-1392-IUP-3/2019 од 24.04.2019. године

Решење број ROP-PRI-1392-IUP-3/2019 од 24.04.2019. године овде.