slideshow04

Rešenje o izboru programa od javnog interesa koje realizuju udruženja u 2019. godini

Na osnovu člana 9. Stav 6. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Službeni glasnik RS“, br. 16/18), člana 2. Pravilnika o načinu, postupku i kriterijumima za izbor programa od javnog interesa za dodelu sredstava iz budžeta Opštine Priboj  i 44. Zakona o lokalnoj samoupravi(„Službeni glasnik RS“, br. 129/07,47/2018), predsednik donosi Rešenje o izboru programa od javnog interesa koje realizuju udruženja u 2019. godini.

Za realizaciju programa od javnog interesa u 2019. godini, finansijska sredstva dodeljuju se sledećim udruženjima:

1. Društvo za cerebralnu i dečju paralizu Priboj - 2.650.000,00
2. Udruženje za pomoć MNRO - 1.400.000,00
3. Udruženje RVI i PPB Priboj - 400.000,00
4. Udruženje žena „Sačuvajmo selo“ Priboj - 250.000,00
5. KUD „Dabar“ Priboj - 200.000,00
6. „PRIMUS“ - 200.000,00
7. Bošnjačka omladina Priboj - 200.000,00
8. Crkveno-gradski hor „ Sveti Knez Lazar“ (2 projekta) - 200.000,00
9. Opšte udruženje preduzetnika Priboj - 100.000,00
10. ŽKP „Ljeskovac“ Priboj - 100.000,00
11. Udruženje boraca narodno-oslobodilačkog rata opštine Priboj - 100.000,00
12. Udruženje RMVI opštine Priboj - 100.000,00
13. Ekološko udruženje „Ožalj“ - 100.000,00
14. Udruženje pčelara Priboj - 100.000,00
15. KUD „Priboj-FAP“ - 100.000,00
16. Udruženje građana „GRIN 3“ Priboj - 50.000,00
17. Udruženje građana „Jastreb“ Priboj - 50.000,00
18. Udruženje bubrežnih bolesnika na dijalizi opštine Priboj - 50.000,00
19. MOS slepih Prijepolje- podružnica Priboj - 50.000,00
20. Udruženje gluvih i nagluvih - 50.000,00

Opština Priboj zaključiće sa podnosiocima programa navedenim u tački I ovog rešenja ugovore, kojima će urediti međusobna prava, obaveze i odgovornosti ugovornih strana.

Odlukom o budžetu opštine Priboj za 2019. godinu („Službeni list opštine Priboj“, broj 8/18 ) obezbeđena su sredstva za finansiranje projekata udruženja građana i nevladinih organizacija Razdeo 5: Opštinska uprava, Program: 1201- Razvoj kulture i informisanja, Programska aktivnost 0004- Ostvarivanje i unapređivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja, Funkcionalna klasifikacija: 840- Ostale usluge zajednici, Ekonomska klasifikacija: 481000- Dotacije nevladinim organizacijama, Pozicija u budžetu za 2019:95/0, u raspoloživom iznosu od 6.500.000,00 dinara.

Ovo rešenje objaviti na zvaničnoj internet stranici Opštine Priboj.

Rešenje o izboru programa od javnog interesa koje realizuju udruženja u 2019. godini možete preuzeti ovde.