Izvod iz matične knjige venčanih

OBAVEZNO POPUNITE SVA POLJA!!!
Prilikom popunjavanja koristite latinično pismo, sa domaćim slovima: ć, č, š, đ, ž.

Извод из матичне књиге рођених
Broj primeraka: (*)
Погрешан унос
Ime i prezime ženika: (*)
Погрешан унос.
Ime i prezime neveste: (*)
Погрешан унос.
Devojačko prezime neveste:
Погрешан унос.
Ime oca ženika: (*)
Погрешан унос.
Ime oca neveste: (*)
Погрешан унос.
Dan, mesec i godina venčanja: (*)
Погрешан унос.
Opština i mesto venčanja: (*)
Погрешан унос.
JMBG ženika: (*)
Pogrešan unos.
JMBG neveste: (*)
Pogrešan unos.
Adresa stanovanja: (*)
Погрешан унос.
Ime i prezime naručioca: (*)
Pogrešan unos.
Adresa stanovanja naručioca: (*)
Invalid Input
Mesto i poštanski broj naručioca: (*)
Invalid Input
Kontakt podaci:
Kontakt fiksni ili mobilni telefon: (*)
E-mail:
Invalid Input
Tip obrasca: (*)
Invalid Input
Gore navedeni podaci su tačni: (*)
Погрешан унос.
Neopozivo naručujem: (*)
Погрешан унос.
  

Dokumenti se nakon obrade šalju poštom na kućnu adresu naručioca. Takse i poštarina se plaćaju pouzećem.