slideshow04

Plan i program uklanjanja objekata

Zakonom o planiranju i izgradnji, član 171. stav 2, propisano je da organ nadležan za poslove građevinske inspekcije, sačinjava Program uklanjanja objekata i odgovara za njegovo izvršenje.

Pravilnikom o postupku donošenja i sadržini programa uklanjanja objekata bliže se propisuje postupak donošenja i sadržina programa uklanjanja objekata.

Program ukalanjanja objekata je akt koji sadrži Plan uklanjanja objekata, odnosno delova objekata i predračun troškova uklanjanja.

Plan uklanjanja objekata, odnosno delova objekata je deo Programa koji sadrži popis objekata čije uklanjanje je planirano.

Organ nadležan za poslove građevinske inspekcije sačinjava Plan na osnovu službene evidencije o svim izvršnim rešenjima za uklanjanje objekata, odnosno delova objekta.

Plan sadrži popis svih objekata, odnosno delova objekata za čije uklanjanje su rešenja o uklanjanju postala izvršna i tabelarno se prikazuje.

Plan i program uklanjanja objekata za prvi kvartal (od 01.01. do 31.03.2018. godine) možete preuzeti ovde.