Izvod iz matične knjige umrlih

OBAVEZNO POPUNITE SVA POLJA!!!
Prilikom popunjavanja koristite latinično pismo, sa domaćim slovima: ć, č, š, đ, ž.

Извод из матичне књиге умрлих
Broj primeraka: (*)
Погрешан унос
Ime: (*)
Погрешан унос.
Prezime: (*)
Погрешан унос.
Devojačko prezime:
Погрешан унос.
(za osobe ženskog pola)
Ime i prezime oca: (*)
Погрешан унос.
Ime majke: (*)
Погрешан унос.
Devojačko prezime majke: (*)
Погрешан унос.
Dan, mesec i godina smrti: (*)
Погрешан унос.
Opština i mesto smrti: (*)
Погрешан унос.
JMBG: (*)
Погрешан унос
Ime i prezime naručioca: (*)
Погрешан унос.
Adresa stanovanja naručioca: (*)
Invalid Input
Mesto i poštanski broj naručioca: (*)
Invalid Input
Kontakt podaci:
Kontakt fiksni ili mobilni telefon: (*)
E-mail:
Invalid Input
Tip obrasca: (*)
Invalid Input
Gore navedeni podaci su tačni: (*)
Погрешан унос.
Neopozivo naručujem: (*)
Погрешан унос.
  

Dokumenti se nakon obrade šalju poštom na kućnu adresu naručioca. Takse i poštarina se plaćaju pouzećem.