slideshow04

Urbanizam

Izmene Plana generalne regulacije gradskog područja opštine Priboj (2021)

Tekstualni deo Izmene Plana generalne regulacije gradskog područja opštine Priboj možete preuzeti ovde.(~1,54MB)
Grafički deo Izmene Plana generalne regulacije gradskog područja opštine Priboj možete preuzeti ovde.(~30,8MB)

Izmene Plana generalne regulacije gradskog područja opštine Priboj (2018)

Tekstualni deo Izmene Plana generalne regulacije gradskog područja opštine Priboj možete preuzeti ovde.(~1,46MB)
Grafički deo Izmene Plana generalne regulacije gradskog područja opštine Priboj možete preuzeti ovde.(~44,5MB)

Izmene Plana generalne regulacije gradskog područja opštine Priboj (2016)

Tekstualni deo Izmene Plana generalne regulacije gradskog područja opštine Priboj možete preuzeti ovde.(~0,3MB)
Grafički deo Izmene Plana generalne regulacije gradskog područja opštine Priboj možete preuzeti ovde.(~185MB)

Izmena Plana detaljne regulacije za izgradnju hidroelektrane "Rekovići" na reci Lim

Izmenu Plana detaljne regulacije za izgradnju hidroelektrane "Rekovići" na reci Lim možete preuzeti ovde.(~43MB)

Nacrt Plana detaljne generalne regulacije za izgradnju male hidroelektrane "Mramorje" na reci Lim (PDR)

Tekst nacrta Plana detaljne regulacije možete preuzeti ovde.(~1,2MB)
Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Plana detaljne regulacije za izgradnju male hidroelektrane "Mramorje" na reci Lim na životnu sredinu možete preuzeti ovde.(~1,66MB)
Dokumentaciju nacrta Plana detaljne regulacije možete preuzeti ovde.(~17,9MB)
Kompletan tekst nacrta Plana detaljne regulacije možete preuzeti ovde.(~1,1MB)
Grafiku nacrta Plana detaljne regulacije možete preuzeti ovde.(~26,1MB)

Plan generalne regulacije gradskog područja (PGR)

Plan generalne regulacije gradskog područja možete preuzeti ovde.(~1,82MB)
Tekstualni deo plana generalne regulacije gradskog područja možete preuzeti ovde.(~1,44MB)
Izveštaj o strateškoj proceni uticaja plana generalne regulacije gradskog područja opštine Priboj na životnu sredinu možete preuzeti ovde.(~0,69MB)
Dukumentacionu osnovu PGR možete preuzeti ovde.(~0,70MB)
Grafiku plana generalne regulacije možete preuzeti ovde.(~41,50MB)
Saglasnosti plana generalne regulacije možete preuzeti ovde.(~4,05MB

Plan detaljne regulacije za izgradnju hidroelektrane "Rekovići" na reci Lim

Plan detaljne regulacije za izgradnju hidroelektrane "Rekovići" na reci Lim možete preuzeti ovde.(~56MB)

Urbanistički projekti

Urbanistički projekat toplane na biomasu možete preuzeti ovde.(~6,5MB)
Urbanistički projekat za izgradnju zatvorenog bazena u okviru školskog kompleksa možete preuzeti ovde.(~12,5MB)
Urbanistički projekat rekonstrukcije u dogradnje hotela 4* možete preuzeti ovde.(~13,3MB)
Urbanistički projekat za izgradnju DV 35kV MHE "Šljivovica" - RP "Prepan" možete preuzeti ovde.(~9,2MB)
Urbanistički projekat za izgradnju priključnog podzemnog kablovskog voda 10kV od DV Kasidoli do STS "Bare Pekić Munir" možete preuzeti ovde.(~3,3MB)
Urbanistički projekat za izgradnju crkve u Bučju preuzeti ovde.(~2,2MB)

 

Plan detaljne regulacije graničnog prelaza Uvac

Plan detaljne regulacije graničnog prelaza Uvac možete preuzeti ovde.(~2MB)

 

Prostorni plan opštine Priboj

Prostorni plan predstavlja osnovni planski instrument za usmeravanje i upravljanje dugoročnim održivim razvojem lokalne zajednice, korišćenjem, organizacijom i uređenjem prostora opštine Priboj. Ovim planom se razrađuju osnovna strategijska opredeljenja, planska rešenja i smernice utvrđene Prostornim planom Republike Srbije. Horizont Prostornog plana je 2025. godina, s prvom fazom i prioritetima realizacije planskih rešenja do 2015. godine.

Izveštaj o strateškoj proceni uticaja prostornog plana opštine Priboj na životnu sredinu

Prostorni plan opštine Priboj sa dokumentacijom:

Tekstualni deo plana:
- naslovna strana
- sadržaj
- tekst plana

Grafički deo prostornog plana - refarne karte:
- namena prostora
- mreža naselja i infrastrukturni sistemi
- turizam i zaštita prostora
- karta sprovođenja.

Grafički deo prostornog plana - šeme naselja:
Banja,Batkovići,Bučje,Čitluk,Crnuzi,Dobrilovići,Hercegovačka Goleša,Kalafati,Kaluđerovići,Kasidoli,Kratovo,Krnjača,Mažići,Miliješ,Pribojska Goleša,Pribojske Čelice,Rača,Ritošići,Sjeverin,Sočice,Strmac,Zabrđe,Zabrnjica.

Dokumentaciona osnova:
Odluka o izradi prostornog plana opštine Priboj
Broj stanovnika 2002
Broj stanovnika 2020
Izvod iz prostornog plana Republike Srboje
Karta mesnih zajednica
Mreža naselja i javnih službi
Pregledna karta
Ekspozicija reljefa
Geomorfološka karta
Hidrogeološka karta
Inženjerko-geološka karta
Karta erozije
Karta uglovnih nagiba
Pedološka karta
Seizmološka karta - 50 godina
Visinska reonizacija

Plan detaljne regulacije verskog objekta džamije u Priboju

Plan detaljne regulacije za verskog objekta džamije možete preuzeti ovde.(~7MB)