slideshow04

Regionalni plan upravljanja otpadom za opštine Prijepolje, Nova Varoš, Priboj i Sjenica

Regionalni plan upravljanja otpadom predstavlja dokument kojim se organizuje proces upravljanja otpadom na nivou regiona. Zakonom o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik RS" broj 36/09 i 88/10) definisana je obaveza izrade lokalnih i regionalnih planova upravljanja otpadom koji trebaju biti
međusobno usaglašeni i usaglašeni sa Strategijom upravljanja otpadom. Opština Prijepolje je potpisala sporazum o pristupanju izradi regionalnog plana upravljanja otpadom za opštine Prijepolje, Priboj i Nova Varoš, sporazumu se priključila i opština Sjenica. Doneta je Odluka o izradi regionalnog plana upravljanja otpadom u opštinama Prijepolje, Priboj i Nova Varoš („Službeni glasnik opštine Prijepolje“, broj 11/10) i Odluka o izradi regionalnog plana upravljanja otpadom u opštinama Prijepolje, Priboj, Nova Varoš i Sjenica („Službeni glasnik opštine Prijepolje“, broj ...) Izrada Regionalnog plana upravljanja otpadom za opštine Prijepolje, Nova Varoš, Priboj i Sjenica rezultat je čitavog niza aktivnosti koje su pokrenute u cilju rešavanja pitanja postupanja sa otpadom i uspostavljanja Regionalnog centra za upravljanje otpadom.

Regionalni plan upravljanja otpadom za opštine Prijepolje, Npva Varoš, Priboj i Sjenica u celosti možete preuzeti ovde.