slideshow04

Konkursi, obaveštenja, pozivi

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine Priboj

Opštinska uprava opštine Priboj oglašava Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine Priboj.

Radna mesta koja se popunjavaju: 

1. Radno mesto građevinski inspektor, u zvanju savetnik, u Opštinskoj upravi opštine Priboj, Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, imovinsko-pravne i komunalno – stambene poslove pod rednim brojem 7. u Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine Priboj („Službeni list Opštine Priboj“, broj 7/2022), izvršilac – 1,

2. Radno mesto poslovi upravljanja ljudskim resursima i personalni poslovi, u zvanju samostalni savetnik, u Opštinskoj upravi opštine Priboj, Odeljenje za opštu upravu i zajedničke poslove, pod rednim brojem 40 u Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine Priboj („Službeni list Opštine Priboj“, broj 7/2022), izvršilac – 1.

Opširnije...

Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine Priboj

Opštinska uprava opštine Priboj oglašava Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine Priboj.

Radna mesta koja se popunjavaju: 

1. Građevinski inspektor, u zvanju savetnik, u Opštinskoj upravi opštine Priboj, Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, imovinsko- pravne i komunalno – stambene poslove pod rednim brojem 7 u Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine Priboj („Službeni list Opštine Priboj“, broj 7/2022), izvršilac - 1
2. Poslovi upravljanja ljudskim resursima i personalni poslovi, u zvanju samostalni savetnik, u Opštinskoj upravi opštine Priboj, Odeljenje za opštu upravu i zajedničke poslove, pod rednim brojem 40 u Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine Priboj („Službeni list Opštine Priboj“, broj 7/2022), izvršilac – 1

Opširnije...

JP "Toplana Priboj": Zahtev za ponudu za isporuku drvnog peleta

Molimo Vas da nam dostavite ponudu za isporuku i istovar drvnog peleta za grejnu sezonu 2023/2024. godinu.

Opširnije...

JP "Toplana Priboj": Zahtev za ponudu za isporuku drvne sečke

Zahtev za ponudu za isporuku drvne sečke sa prevozom do naručioca i ubacivanjem u skladište naručioca, koja mora zadovoljiti sledeće standarde:

Opširnije...

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Opštinskoj upravi opštine Priboj

Opštinska uprava opštine Priboj oglašava Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Opštinskoj upravi opštine Priboj.

Radno mesto koje se popunjava: Komunalni inspektor- zvanje mlađi savetnik –Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove, 1 izvršilac;

Opširnije...

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine Priboj

Opštinska uprava opštine Priboj oglašava Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine Priboj.

Radna mesta koja se popunjavaju: 

1. Komunalni inspektor- zvanje mlađi savetnik –Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove, 1 izvršilac;
2. Poslovi iz oblasti zaštite životne sredine- zvanje mlađi savetnik –Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko-stambene poslove, 1 izvršilac;
3. Finansijski i knjigovodstveni poslovi mesnih zajednica i direktnih korisnika – likvidator , zvanje mlađi savetnik-Odeljenje za društvene delatnosti, finansije i budžet, 1 izvršilac;
4. Poslovi praćenja i realizacije kapitalnih investicija i knjigovodstveni poslovi osnovnih sredstava, likvidator za programe i projekte , zvanje saradnik- Odeljenje za društvene delatnosti, finansije i budžet, 1 izvršilac;
5. Poslovi vanrednih situacija i zaštite od elementarnih nepogoda i poslovi planiranja odbrane , zvanje mlađi savetnik-Odeljenje za opštu upravu i zajedničke poslove, 1 izvršilac;

Opširnije...

Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Opštinskoj upravi opštine Priboj

Opštinska uprava opštine Priboj oglašava Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Opštinskoj upravi opštine Priboj.

Radna mesta koja se popunjavaju: 

1. Komunalni inspektor- zvanje mlađi savetnik –Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko-stambene poslove, 1 izvršilac;
2. Poslovi iz oblasti zaštite životne sredine- zvanje mlađi savetnik –Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko-stambene poslove, 1 izvršilac;
3. Finansijski i knjigovodstveni poslovi mesnih zajednica i direktnih korisnika – likvidator, zvanje mlađi savetnik-Odeljenje za društvene delatnosti, finansije i budžet, 1 izvršilac;
4. Poslovi praćenja i realizacije kapitalnih investicija i knjigovodstveni poslovi osnovnih sredstava, likvidator za programe i projekte , zvanje saradnik-Odeljenje za društvene delatnosti, finansije i budžet, 1 izvršilac;
5. Poslovi vanrednih situacija i zaštite od elementarnih nepogoda i poslovi planiranja odbrane , zvanje mlađi savetnik-Odeljenje za opštu upravu i zajedničke poslove, 1 izvršilac;

Opširnije...

Konkurs za dodelu opreme za preradu voća i povrća nabavljene u okviru projekta „Žene preduzetnice“, koji se sprovodi zahvaljujući sredstvima koje Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost u saradnji sa agencijom Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i

Opština Priboj raspisuje javni konkurs namenjen svim zainteresovanim licima za dodelu opreme nabavljene u okviru projekta „Žene preduzetnice“, koji se sprovodi zahvaljujući sredstvima koje Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost u saradnji sa agencijom Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women), a uz finansijsku podršku Evropske unije, dodeljuje lokalnim mehanizmima za rodnu ravnopravnost, kroz projekat „Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti faza II“.

Opširnije...

JP "Toplana Priboj": Zahtev za ponudu za isporuku drvnog peleta

Zahtev za ponudu za isporuku drvnog peleta sa prevozom do naručioca za grejnu sezonu 2022/23.

Opširnije...

JP "Toplana Priboj": Zahtev za ponudu za isporuku drvne sečke

Zahtev za ponudu za isporuku drvne sečke sa prevozom do naručioca i ubacivanjem u skladište naručioca, koja mora zadovoljiti sledeće standarde:

Opširnije...

Oglas: „Industrijsku parkovi“ d.o.o. Priboj

Preduzeće „Industrijski parkovi“ doo Priboj, raspisuje JAVNI OGLAS Za IZDAVANjE POD ZAKUP hale „Stolarska radionica“ površine 272 m2, za potrebe obavljanja proizvodne delatnosti.

Opširnije...

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Opštinskoj upravi opštine Priboj

Opštinska uprava opštine Priboj oglašava Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Opštinskoj upravi opštine Priboj.

Radno mesto koje se popunjava: Viši referent za poslove poreske evidencije, u zvanju viši referent-1 izvršilac

Opširnije...

Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Opštinskoj upravi opštine Priboj

Opštinska uprava opštine Priboj oglašava Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Opštinskoj upravi opštine Priboj.

Radno mesto koje se popunjava: viši referent za poslove poreske evidencije, u zvanju viši referent-1 izvršilac

Opširnije...

Oglas: JAVNI UVID I SEDNICA JAVNE RASPRAVE

Na osnovu člana 20.stav 5. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu, („Sl.glasnik RS“ broj 135/04 i 36/09) , Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji  i javnoj raspravi o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.glasnik RS“ br.69/05), Opštinska uprava Priboj, Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno stambene i imovinsko pravne poslove OBAVEŠTAVA 

Opširnije...

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Opštinskoj upravi opštine Priboj

Opštinska uprava opštine Priboj oglašava Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine Priboj.

Radna mesta koje se popunjavaju: – mlađi savetnik za normativnu delatnost u zvanju mlađi savetnik - 1 izvršilac, glavni kontista glavne knjige trezora u zvanju saradnik - 1 izvršilac, poslovi matičara- zamenik matičara u zvanju mlađi savetnik 1- izvršilac.

Opširnije...

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Opštinskoj upravi opštine Priboj

Opštinska uprava opštine Priboj oglašava Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Opštinskoj upravi opštine Priboj.

Radno mesto koje se popunjava: „Glavni likvidator“, u zvanju mlađi savetnik-1 izvršilac-Odeljenje za društvene delatnosti, finansije i budžet

Opširnije...

Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Opštinskoj upravi opštine Priboj

Opštinska uprava opštine Priboj oglašava Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Opštinskoj upravi opštine Priboj.

Radno mesto koje se popunjava: Glavni likvidator, u zvanju mlađi savetnik-1 izvršilac

Opširnije...

Obaveštenje: Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove

Opštinska  uprava Priboj, Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno stambene i imovinsko pravne poslove dana 10.04.2021. godine, objavljuje OBAVEŠTENjE O DONETOM REŠENjU KOJIM SE DAJE SAGLASNOST NA STUDIJU O PROCENI UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU.

Opširnije...

Javni poziv za prikupljanje ponuda za nabavku finansijske usluge - kredita

Na osnovu člana 6. Zakona o javnom dugu ("Službeni glasnik RS", br. 61/2005, 107/2009 i 78/2011, 68/2015, 95/2018, 91/2019 i 149/2020) OPŠTINA PRIBOJ objavljuje Javni poziv za prikupljanje ponuda za nabavku finansijske usluge - kredita.

Opširnije...

Obaveštenje: Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove

Na osnovu člana 20.stav 5. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu, („Sl.glasnik RS“ broj 135/04 i 36/09) , Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji  i javnoj raspravi o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.glasnik RS“ br.69/05), Opštinska uprava Priboj, Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno stambene i imovinsko pravne poslove OBAVEŠTAVA Da je nosilac projekta Industrijski parkovi doo Priboj ul.12. Januara  broj 5,podneo zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za PROJEKAT  proizvodnje elemenata montažnih kuća  na kat.parceli broj 557/1 KO Rača, opština Priboj.

Opširnije...

Obaveštenje: Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove

Opštinska  uprava Priboj, Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno stambene i imovinsko pravne poslove dana 09.09.2020.godine objavljuje OBAVEŠTENjE O DONETOM REŠENjU KOJIM JE UTVRĐENO DA NIJE POTREBNA PROCENA UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU

Opširnije...

Obaveštenje: Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove

Na osnovu člana 10.stav 1. i 2. i člana 29.stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.glasnik RS“,broj 135/04 i 36/09), Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove OBAVEŠTAVA

Opširnije...

Odluka o izboru programa za finansiranje projekata Udruženja građana i nevladinih organizacija iz budžeta Opštine Priboj za 2020. godinu

Na osnovu člana 6. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koji realizuju udruženja („Službeni glasnik RS“, br. 16/18), Javnog konkursa za finansiranje projekata udruženja građana i nevladinih organizacija iz budžeta opštine Priboj za 2020. godinu sa teritorije opštine Priboj, 03 broj: 06-59, donetog 25.05.2020. godine i Rešenja o obrazovanju  komisije za sprovođenje javnog konkursa za izbor programa udruženja građana koji se finansiraju iz budžeta opštine Priboj za 2020. godinu po Javnom konkursu za finansiranje projekata udruženja građana i nevladinih organizacija iz budžeta opštine Priboj za 2020. godinu sa teritorije opštine Priboj, 03 broj 111-7 od 22.05.2020. godine, Komisija za sprovođenje javnog konkursa za izbor programa udruženja građana koji se finansiraju iz budžeta opštine Priboj za 2020. godinu , objavljuje: lustu vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa po javnom konkursu za finansiranje projekata udruženja građana i nevladinih organizacija iz Budžeta opštine Priboj za 2020. godinu sa teritorije opštine Priboj.

Opširnije...

Javni poziv za prikupljanje ponuda za nabavku finansijske usluge - kredita

Na osnovu člana 6. Zakona o javnom dugu ("Službeni glasnik RS", br. 61/2005, 107/2009 i 78/2011, 68/2015, 95/2018 i 91/2019) OPŠTINA PRIBOJ objavljuje Javni poziv za prikupljanje ponuda za nabavku finansijske usluge - kredita.

Opširnije...

Obaveštenje: Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove

Opštinska uprava Priboj, Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno stambene i imovinsko pravne poslove dana 19.02.2020. godine, objavljuje Obaveštenje o donetom rešenju kojim je utvrđeno da je potrebna procena uticaja projekta na životnu sredinu.

Opširnije...

Obaveštenje: Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove

Opštinska uprava Priboj, odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove dana 07.02.2020. godine objavljuje Obaveštenje o donetom Rešenju kojim je utvrđeno da nije potrebna procena uticaja projekta na životnu sredinu.

Opširnije...

JAVNI KONKURS - dopunski Konkurs, do utroška sredstava- ZA FINANSIRANjE PROJEKATA UDRUŽENjA GRAĐANA I NEVLADINIH ORGANIZACIJA IZ BUDžETA OPŠTINE PRIBOJ ZA 2017. GODINU SA TERITORIJE OPŠTINE PRIBOJ

Komisija za sprovođenje javnog konkursa raspisuje JAVNI KONKURS -dopunski Konkurs, do utroška sredstava- ZA FINANSIRANjE PROJEKATA UDRUŽENjA GRAĐANA I NEVLADINIH ORGANIZACIJA IZ BUDžETA OPŠTINE PRIBOJ ZA 2019. GODINU SA TERITORIJE OPŠTINE PRIBOJ

Opširnije...

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Opštinskoj upravi opštine Priboj

Opštinska uprava opštine Priboj oglašava Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Opštinskoj upravi opštine Priboj.

Radno mesto koje se popunjava: Analitičar i likvidator za poslove budžeta, u zvanju mlađi savetnik-1 izvršilac

Opširnije...

Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Opštinskoj upravi opštine Priboj

Opštinska uprava opštine Priboj oglašava Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Opštinskoj upravi opštine Priboj.

Radno mesto koje se popunjava: Analitičar i likvidator za poslove budžeta, u zvanju mlađi savetnik-1 izvršilac

Opširnije...

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Opštinskoj upravi opštine Priboj

Opštinska uprava opštine Priboj oglašava Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Opštinskoj upravi opštine Priboj.

Radno mesto koje se popunjava: Službenik za javne nabavke , u zvanju mlađi savetnik-1 izvršilac

Opširnije...

Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Opštinskoj upravi opštine Priboj

Opštinska uprava opštine Priboj oglašava Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Opštinskoj upravi opštine Priboj.

Radno mesto koje se popunjava: Službenik za javne nabavke , u zvanju mlađi savetnik-1 izvršilac

Opširnije...