slideshow04

Konkursi, obaveštenja, pozivi

Obaveštenje: Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove

Na osnovu člana 20.stav 5. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu, („Sl.glasnik RS“ broj 135/04 i 36/09), Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.glasnik RS“ br.69/05), Opštinska uprava Priboj, Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno stambene i imovinsko pravne poslove Obaveštava

Opširnije...

Obaveštenje: Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove

Na osnovu člana 10.stav 1.i 2. i člana 29.stav 1.i 3.Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.glasnik RS“,broj 135/04 i 36/09), Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo,komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove Obaveštava

Opširnije...

Obaveštenje: Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove

Opštinska  uprava Priboj, Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno stambene i imovinsko pravne poslove dana 11.09.2019. godine, objavljuje Obaveštenje o donetom Rešenju kojim je utvrđeno da je potrebna procena uticaja projekta na životnu sredinu.

Opširnije...

Obaveštenje: Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove

Na osnovu člana 10.stav 1.i 2. i člana 29.stav 1.i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.glasnik RS“, broj 135/04 i 36/09), Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove obaveštava:

Opširnije...

Obaveštenje o suzbijanju larvi komaraca na teritoriji opštine Priboj

Obaveštavamo Vas da će u sredu, 07.08.2019. godine, ukoliko se steknu neophodni meteo uslovi, preduzeće VISAN d.o.o. iz Beograda Zemun, Jerneja Kopitara bb, početi tretman suzbijanja larvi komaraca na teritoriji lokalne samouprave, u skladu sa Ugovorom br. 404-02-51/2019-02/11 od 06.05.2019. godine.

Opširnije...

Obaveštenje o donetom Rešenju kojim je utvrđeno da je potrebna procena uticaja projekta na životnu sredinu

Opštinska uprava Priboj, Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno stambene i imovinsko pravne poslove dana 12.07.2019. godine, objavljuje Obaveštenje o donetom Rešenju kojim je utvrđeno da je potrebna procena uticaja projekta na životnu sredinu.

Opširnije...

Obaveštenje: Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove

Na osnovu člana 10.stav 1.i 2. i člana 29.stav 1.i 3.Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.glasnik RS“,broj 135/04 i 36/09),Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo,komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove obaveštava:

Opširnije...

Obaveštenje o donetom Rešenju kojim se daje saglasnost na Studiju o proceni uticaja projekta na životnu sredinu

Opštinska  uprava Priboj, Odeljenje za urbanizam,građevinarstvo, komunalno stambene i imovinsko pravne poslove dana 06.06.2019. godine, objavljuje Obaveštenje o donetom Rešenju kojim se daje saglasnost na Studiju o proceni uticaja projekta na životnu sredinu.

Opširnije...

Obaveštenje o podnošenju zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada operatera Jonni plastics technology d.o.o. Priboj

Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo.komunalno stambene i imovinsko pravne poslove Opštinske uprave Priboj, na osnovu člana 63. stav 3. Zakona o upravljanju otpadom („Sl.glasnik RS“ broj 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018- dr.zakon) daje obaveštenje o prijemu zahteva za skladištenje i tretman neopasnog otpada, operatera JONNI PLASTICS TECHNOLOGY DOO PRIBOJ na kat parceli broj 1156/1 KO Priboj, ulica Pribojske Čete bb, registrovanog u Agenciji za privredne registre pod matičnim brojem 21403261 sa šifrom pretežne delatnosti 3832-ponovna upotreba razvrstanih materijala.

Opširnije...

Obrazac Zahteva za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja

Obrazac Zahteva za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja možete preuzeti ovde.

Opširnije...

Rešenje o izboru programa od javnog interesa koje realizuju udruženja u 2019. godini

Na osnovu člana 9. Stav 6. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Službeni glasnik RS“, br. 16/18), člana 2. Pravilnika o načinu, postupku i kriterijumima za izbor programa od javnog interesa za dodelu sredstava iz budžeta Opštine Priboj  i 44. Zakona o lokalnoj samoupravi(„Službeni glasnik RS“, br. 129/07,47/2018), predsednik donosi Rešenje o izboru programa od javnog interesa koje realizuju udruženja u 2019. godini.

Opširnije...

Obaveštenje: Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove

Opštinska uprava Priboj, Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno stambene i imovinsko pravne poslove dana 22.04.2019. godine, objavljuje Obaveštenje o donetom rešenju kojim se daje saglasnost na studiju o proceniuticaja projekta na životnu sredinu.

Opširnije...

Obaveštenje: Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove

Opštinska  uprava Priboj, Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno stambene i imovinsko pravne poslove dana 17.04.2019.godine, objavljuje obaveštenje o donetom rešenju kojim se daje saglasnost na studiju o proceni uticaja projekta na životnu sredinu.

Opširnije...

Odluka o izboru programa za finansiranje projekata Udruženja građana i nevladinih organizacija iz budžeta Opštine Priboj za 2019. godinu

Na osnovu člana 6. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koji realizuju udruženja („Službeni glasnik RS“, br. 16/18), Javnog konkursa za finansiranje projekata udruženja građana i nevladinih organizacija iz budžeta opštine Priboj za 2019. godinu sa teritorije opštine Priboj, 03 broj: 02-8, donetog 28.02.2019. godine i Rešenja o obrazovanju  komisije za sprovođenje javnog konkursa za finansiranje projekata udruženja i nevladinih organizacija iz budžeta opštine Priboj za 2019. godinu po Javnom konkursu za finansiranje projekata udruženja i nevladinih organizacija iz budžeta opštine Priboj za 2019. godinu sa teritorije opštine Priboj, 03 broj 02-7 od 28.02.2019. godine, Komisija za sprovođenje javnog konkursa za finansiranje projekata udruženja i nevladinih organizacija iz budžeta opštine Priboj za 2019. godinu, objavljuje lustu vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa po javnom konkursu za finansiranje projekata udruženja građana i nevladinih organizacija iz Budžeta opštine Priboj za 2019. godinu sa teritorije opštine Priboj.

Opširnije...

Obaveštenje: Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove

Opštinska  uprava Priboj, Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno stambene i imovinsko pravne poslove dana 27.02.2019. godine, objavljuje obaveštava da je nosilac projekta Opština Priboj  ulica 12.Januara broj 108 ,podnela  zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat rekonstrukcije i dogradnje Postrojenja za prečišćavanje vode za piće „Mihajlovac“ na kat.parceli broj 3908/01,3908/3 i 3101 KO Banja, opština Priboj.

Opširnije...

Obaveštenje: Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove

Opštinska  uprava Priboj, Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno stambene i imovinsko pravne poslove dana 27.02.2019. godine, objavljuje Obaveštava da je nosilac projekta IONNI PLASTICS TECHNOLOGY DOO PRIBOJ, ul.Veljka Vlahoviće br.10, podneo zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat PROIZVODNjA GRANULATA OD PLASTIČNIH MATERIJALA (ABS SMOLA, POLIPROPILEN, POLIAMID I DR.) kapaciteta 1250t mesečno  na kat.parceli broj 1156/1 KO Priboj, ul. Save Kovačevića bb, opština Priboj.

Opširnije...

Obaveštenje: Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove

Opštinska  uprava Priboj, Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno stambene i imovinsko pravne poslove dana 27.02.2019. godine, objavljuje Obaveštenje o donetom rešenju kojim je utvrđeno da je potrebna procena uticaja projekta na životnu sredinu.

Opširnije...

Obaveštenje: Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove

Na osnovu člana 20.stav 5. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu, („Sl.glasnik RS“ broj 135/04 i 36/09), Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji  i javnoj raspravi o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.glasnik RS“ br.69/05), Opštinska uprava Priboj, Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno stambene i imovinsko pravne poslove obaveštava

Opširnije...

Obaveštenje: Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove

Na osnovu člana 10.stav 1.i 2. i člana 29.stav 1.i 3.Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.glasnik RS“,broj 135/04 i 36/09), Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove OBAVEŠTAVA

Opširnije...

Obaveštenje: Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove

Na osnovu člana 20.stav 5. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu, („Sl.glasnik RS“ broj 135/04 i 36/09), Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji  i javnoj raspravi o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.glasnik RS“ br.69/05), Opštinska uprava Priboj, Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno stambene i imovinsko pravne poslove OBAVEŠTAVA

Opširnije...

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Opštinskoj upravi opštine Priboj

Opštinska uprava opštine Priboj oglašava JAVNI KONKURS za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Opštinskoj upravi opštine Priboj.

Rukovodilac Odeljenja za društvene delatnosti, finansije i budžet, u zvanju samostalni savetnik-1 izvršilac.

Opširnije...

Obaveštenje: Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove

Opštinska uprava Priboj, Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno stambene i imovinsko pravne poslove dana 19.12.2018. godine, objavljuje Obaveštenje o donetom rešenju kojim je utvrđeno da je potrebna procena uticaja projekta na životnu sredinu.

Opširnije...

Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Opštinskoj upravi opštine Priboj

Opštinska uprava opštine Priboj oglašava Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Opštinskoj upravi opštine Priboj.

Radno mesto koje se popunjava: Rukovodilac Odeljenja za društvene delatnosti, budžet i finansije, u zvanju samostalni savetnik - 1 izvršilac

Opširnije...

Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Opštinskoj upravi opštine Priboj

Opštinska uprava opštine Priboj, na osnovu člana 18. Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru (''Sl. glasnik RS'', broj 68/2015 i 81/2016-odluka US) i člana 3. Uredbe o internom konkursu (''Službeni glasnik RS'', broj 17/2016), oglašava Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Opštinskoj upravi opštine Priboj.

Opširnije...

Opštinsko veće: Javni konkurs za popunjavanje položaja načelnika Opštinske uprave opštine Priboj

Opštinsko veće opštine Priboj, na sednici održanoj 20.08.2018. godine, oglašava Javni konkurs za popunjavanje položaja načelnika Opštinske uprave opštine Priboj.

Opširnije...

Obaveštenje: Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove

Opštinska  uprava Priboj, Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno stambene i imovinsko pravne poslove dana 25.08.2018. godine objavljuje Obaveštenje o donetom Rešenju kojim je utvrđeno da nije potrebna procena uticaja projekta na životnu sredinu.

Opširnije...

Obaveštenje: Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove

Na osnovu člana 10.stav 1.i 2. i člana 29.stav 1.i 3.Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.glasnik RS“,broj 135/04 i 36/09),Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove OBAVEŠTAVA

Opširnije...

Obaveštenje: Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove

Opštinska  uprava Priboj, Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno stambene i imovinsko pravne poslove dana 06.06.2018.godine, objavljuje Obaveštenje o donetom rešenju kojim se daje saglasnost na studiju o proceni uticaja projekta na životnu sredinu

Opširnije...

Opštinsko veće: Javni konkurs za popunjavanje položaja načelnika Opštinske uprave opštine Priboj

Opštinsko veće opštine Priboj, na sednici održanoj 09.05.2018.godine, oglašava Javni konkurs za popunjavanje položaja načelnika Opštinske uprave opštine Priboj.

Opširnije...

Obaveštenje: Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove

Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove OBAVEŠTAVA O DONETOM REŠENjU KOJIM SE DAJE SAGLASNOST NA STUDIJU O PROCENI UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU

Opširnije...

Obaveštenje: Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove

Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove OBAVEŠTAVA O DONETOM REŠENjU KOJIM JE UTVRĐENO DA NIJE POTREBNA PROCENA UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU

Opširnije...