slideshow04

Oglas: JAVNI UVID I SEDNICA JAVNE RASPRAVE

Na osnovu člana 20.stav 5. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu, („Sl.glasnik RS“ broj 135/04 i 36/09) , Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji  i javnoj raspravi o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.glasnik RS“ br.69/05), Opštinska uprava Priboj, Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno stambene i imovinsko pravne poslove OBAVEŠTAVA 

Da je nosilac projekta Telekom Srbija A.D. Beograd ,sektor za mrežne operacije, Služba za planiranje i izgradnju mreže Kragujevac, Odeljenje za planiranje i izgradnju mreže Užice, Prijepolje , Užice jug Bogdanova br. 1, podneo zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za PROJEKAT radio bazne stanice mobilne telefonije UE 170, UEU170, UEL170, UEO170 "PRIBOJ CENTAR” ul.12. Januara broj 27 Hotel ”TERME 36,6” na kat. parceli broj 622 KO Priboj, opština Priboj.

OGLAŠAVA JAVNI UVID I SEDNICU JAVNE RASPRAVE

1. Studija o proceni uticaja se izlaže na javni uvid i traje od 04.05.2022. godine do 23.05,2022.`godine.
Za vreme trajanja javnog uvida napred navedena studija će biti izložena svakog radnog dana od 8 do 14 časova u zgradi Opšinske uprave Priboj, ulica 12.januara broj 108 soba 44.
Za vreme trajanja javnog uvida zainteresovani organi , organizacije i javnost mogu dostaviti primedbe i mišljenja na studiju o proceni uticaja u pisanom obliku i predati ih nadležnom organu Odeljenja za urbanizam, građevinarstvo, komunalno stambene i imovinsko pravne poslove.

2. Sednica javne rasprave održaće se 25.05.2022..godine sa početkom u 11,30 časova u zgradi Opštinske uprave Priboj, ulica 12 Januar broj 108, opštinska sala za venčanje.

Na sednici javne rasprave učestvuju nosilac prijekta ,izrađivač studije, a mogu prisustvovati sva pravna i fizička lica tj.zainteresovani organi,organizacije i javnost.

RUKOVODILAC ODELjENjA

Obaveštenje možete pogledati ovde.