slideshow04

JP "Toplana Priboj": Zahtev za ponudu za isporuku drvnog peleta

Zahtev za ponudu za isporuku drvnog peleta sa prevozom do naručioca za grejnu sezonu 2022/23.

 

Pelet mora biti najmanje sledećih karakteristika a u skladu sa važećim SRPS EN standardima:

Prečnik: Ø 6 ±1 mm
Dužina: 6.15< L< 40mm(99%)
Sitne čestice: <3.15 mm F1 <=1,0 Ukupna vlaga %: < 10
Nasipna gustina kg/m³: >600
Jedinična gustina: 1.182 kg/m³
Pepeo %: < 0,7
Isparljive materije: 78,39℅
Bruto kalorii ska vrednost kJ/kg: > 17.500
Neto kalorijska vrednost kJ/kg: > 16.500

Ponudu dati za količinu od 170.000,00 kg. peleta sa prevozom i istovareno u skladište kotlarnice pored O.Š. "Branko Radičević" Priboj. Do skladišta kotlarnice moguće je jedino doći ulicom Boška Buhe iz pravca zubne ambulante, a zatim istovariti u skladište kotlarnice.

Karakteristike peleta se dokazuju izveštajem o ispitivanju od ovlaštene institucije.

Ponudu je potrebno dostaviti do ponedeljka (03.10.2022 godine) do 12 časova, sa naznakom PONUDA - NE OTVARAJ!