slideshow04

Obaveštenje: Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove

Na osnovu člana 20.stav 5. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu, („Sl.glasnik RS“ broj 135/04 i 36/09) , Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji  i javnoj raspravi o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.glasnik RS“ br.69/05), Opštinska uprava Priboj, Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno stambene i imovinsko pravne poslove OBAVEŠTAVA Da je nosilac projekta Industrijski parkovi doo Priboj ul.12. Januara  broj 5,podneo zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za PROJEKAT  proizvodnje elemenata montažnih kuća  na kat.parceli broj 557/1 KO Rača, opština Priboj.

OGLAŠAVA JAVNI UVID I SEDNICU JAVNE RASPRAVE

1. Studija o proceni uticaja se izlaže na javni uvid i traje od 20.02.2021. godine do 16.03.2021. godine.
Za vreme trajanja javnog uvida napred navedena studija će biti izložena svakog radnog dana od 8 do 14 časova u zgradi Opšinske uprave Priboj, ulica 12. januara broj 108 soba 44.
Za vreme trajanja javnog uvida zainteresovani organi , organizacije i javnost mogu dostaviti primedbe i mišljenja na studiju o proceni uticaja u pisanom obliku i predati ih nadležnom organu Odeljenja za urbanizam, građevinarstvo, komunalno stambene i imovinsko pravne poslove.
2. Sednica javne rasprave održaće se 18.03.2021.godine sa početkom u 12 časova u zgradi Opštinske uprave Priboj, ulica 12 Januar broj 108, opštinska sala za venčanje.
Na sednici javne rasprave učestvuju nosilac prijekta ,izrađivač studije, a mogu prisustvovati sva pravna i fizička lica tj.zainteresovani organi,organizacije i javnost.

RUKOVODILAC ODELjENjA

Obaveštenje možete pogledati ovde.