Kancelarija za LER

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj opštine Priboj počela je sa radom 01. novembra 2012. godine. Posluje u okviru Regionalne Razvojne Agencije "Zlatibor" sa sedištem u Užicu, a egzistira kao poslovna jedinica. Opština Priboj finansira rad Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj u Priboju, koja je i osnovana s obzirom na potrebu koja je proizašla iz prioritetnih razvojnih pravaca koji su utemeljeni u Strategiji održivog razvoja opštine Priboj 2012-2017 godine. Kancelarija je osnovana uz podršku 1. Poziva EXCHANGE 3 programa iz kog je finansirano opremanje Kancelarije i nabavka savremene opreme.
Kancelarija deluje u dva osnovna pravca: privlačenje domaćih i stranih investicija i pomoć postojećoj poslovnoj zajednici. Svojim radom Kancelarija nastoji da unapredi poslovnu klimu u Priboju i podstakne brži ekonomski razvoj.

Osnovne funkcije KLER su:

  • • Izrada, priprema, praćenje i realizacije projekata u vezi sa lokalnim ekonomskim razvojem.
  • • Podrška održavanju postojećih, privlačenju novih i širenju lokalnih poslovnih aktivnosti
  • • Informisanje potencijalnih investitora i postojećih privrednika o uslovima za poslovanje, mogućnostima za ulaganje, raspoloživim programima podrške i podsticajima na lokalnom i nacionalnom nivou.
  • • Podrška transparentnosti rada lokalne samouprave, a podrazumeva se izrada i mesečno održavanje sajta opštine Priboj (prikupljanje i obrada informacija), priprema i prelom dokumenata za štampu, prilagođavanje multimedijalnih sadražaja za objavljivanje na sajtu, unos podataka na Portalu javnih nabavki, priprema i održavanje sajtova za javna preduzeća i ostale javne ustanove na teritoriji Priboja
  • • Stvaranje i ažuriranje baza podataka
  • • Podrška procesu strateškog planiranja
  • • Promocija Opštine u zemlji i inostranstvu kao povoljnog mesta za ulaganje, poslovanje i život - internet marketing, izrada promotivnih materijala, posete sajmovima i drugim manifestacijama iz oblasti privrede
  • • Unapređenja kapaciteta radne snage
  • • Marketing
  • • Savetovanje

Projektno finansiranje je model koji je odavno uspostavljen u razvijenim zemljama i koji doprinosi ostvarivanju maksimalnih rezultata u okviru raspoloživih finansijskih sredstava. U skladu sa tim, opština Priboj poslednjih godina pokušava da maksimalno iskoristi mogućnosti koje pružaju donatorski programi u pogledu obezbeđenja eksternih izvora finansiranja za sve projekte koje sprovodi. Na taj način uspevamo da uz ograničena budžetska sredstva obezbedimo i dodatne finansije za sprovođenje projekata koji su definisani u strateškim planovima.

U okviru ovog dela sajta biće prikazani projekti čiji je nosilac lokalna samouprava, ali i projekti organizacija civilnog društva ili poslovnog sektora u kojima lokalna uprava učestvuje kao partner.

Izveštaj o poslovanju Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj (1. novembar 2012 – 31. decembar 2013. godine)

kler logo h