banner telefoni naslovna

KLER: Poziv za Obuku za izradu biznis plana

Lokalni centar Regionalne razvojne agencije Zlatibor (KLER opštine Priboj) poziva nezaposlena lica i početnike u biznisu koji su zainteresovani za Obuku za izradu biznis plana da se jave u prostorije KLER-a u Priboju, Ulica 12. januara broj 5, ili na telefon 0332455044 radi organizovanja obuka po grupama.

Kvalitetan biznis plan predstavlja neophodan uslov za realizaciju i uspeh svakog posla, budući da omogućava pojedincu sagledavanje realnih mogućnosti i smanjenje potencijalnih rizika u poslovanju, proveru isplativosti biznis ideje i sagledavanje vrednosti potrebnog inicijalnog kapitala. Pored toga, biznis plan omogućava pristup potencijalnim kreditorima i finansijerima, jer predstavlja neophodan uslov prilikom apliciranja za bespovratna i kreditna sredstva.

KLER Priboj, u saradnji sa Regionalnom razvojnom agencijom organizuje dvodnevnu Obuku za izradu biznis plana, nakon koje sva lica dobijaju validne trajne sertifikate o pohađanju obuke. Obuka se organizuje u grupama od 12 polaznika nakon prijavljivanja dovoljnog broja kandidata.

biznis plan jul13

kler logo h