slideshow04

Обавештење за бивше раднике "ФАП" Корпорације а.д. Прибој

Обавештавају се бивши радници “ФАП” Корпорације а.д. Прибој да ће се од уторка, 22.01.2019. године вршити евидентирање свих акционара који поседују акције по основу 6 заосталих зарада у периоду од 01.10.2015. године до 31.03.2016. године ради закључења уговора са општином Прибој.

С тим у вези, позивају се бивши радници ФАП Корпорације који су заинтересовани за продају акција, да од уторка, 22.01.2019. године доставе следећу документацију:

-копију личне карте
-копију картице из банке (на којој се јасно види број текућег рачуна)

У случају смртног случаја акционара, наследник је дужан да достави и копију правноснажне пресуде као доказ.

Подношење документације ће се вршити у просторијама Канцеларије за локални и економски развој Прибој, бивша зграда Аутогране, канцеларија бр.8, сваког радног дана у периоду од 8-15 часова.

Рок за подношење документације је 7 дана.

Након прикупљења документације, иста се шаље брокереској кући која треба да сачини уговор између акционара и општине Прибој, а само закључење уговора ће се обавити у канцеларији јавног бележника - нотара за територију општине Прибој. О датуму закључења уговора радници ће накнадно бити обавештени.