slideshow04

Коначна ранг листа подносилаца захтева за награђивање талентованих студената поводом Дана општине 2019. године

На основу члана 12. Одлуке о награђивању талентованих студената поводом Дана општине (“Сл. лист општине Прибој “, бр. 7/18), Општинско веће општине Прибој,  дана 23.01.2019 године, утврђује  Коначну ранг листу

У складу са чланом 12. Одлуке о награђивању талентованих студената поводом Дана општине Прибој (“Сл. лист општине Прибој “, бр. 7/18) приговор на Прелиминарну ранг листу поднели су Јовиша Николић и Кулоглија Мериса. Општинско веће општине Прибој размотрило је приспеле приговоре и утврдило да оба студента, подносиоца приговора, не испуњавају услов прописан чланом 4. став 1. тачка 1. Одлуке о награђивању талентованих студената који прописује да право на награду има студент који је студент основних академских или мастер академских студија. С обзиром на чињеницу да су оба поднета приговора неоснована, оба се као таква и одбијају.

Општина Прибој, у складу са чланом 12. Одлуке о награђивању талентованих студената поводом Дана општине , доноси Одлуку да се додели 14 (четрнаест) награда талентованим студентима који испуњавају услове прописане Одлуком о награђивању талентованих студената . Номинални износ новчане награде је 120.000,00 динара и исти ће бити исплаћен једнократно у целости .

Право на новчану награду за талентоване студенте поводом дана општине Прибој остварили су студенти рангирани су од броја 1 до 14 на овој, коначној, ранг листи. Студенти, подносиоци захтева, који су на Коначној ранг листи рангирани од броја 1 до броја 14 испуњавају све услове прописане Одлуком о награђивању талентованих студената.

Студенти су рангирани према броју освојених бодова у складу са Одлуком о награђивању талентованих студената поводом Дана општине.

 

Коначну ранг листу можете погледати овде.
Текст Конкурса можете погледати овде.

talentovani studenti 2017