slideshow04

Прибоју одобрен пројекат управљања људским ресурсима

Општини Прибој додељен је пакет подршке за унапређење функције управљање људским ресурсима у оквиру друге фазе заједничког пројекта Европске уније и Савета Европе "Управљање људским ресурсима у локалној самоуправи".

Пројект спроводи Савет Европе у сарадњи са пројектним партнерима - Министарством државне управе и локалне самоуправе и Сталном конференцијом градова и општина.

Општина Прибој је тако изабрана да учествује у имплементацији пакета подршке у циљу даљег развоја функције управљања људским ресурсима на локалном нивоу.Планирано је да подршка имплементацији пакета траје од новембра 2019.до марта 2021.године.

Реализацијом друге фазе заједничког пројекта Европске уније и Савета Европе "Управљање људским ресурсима у локалној самоуправи" очекује се даљи развој функционалних и модерних инструмента управљања људским ресурсима у општини Прибој.

Потписивање Меморандума о разумевању између 50 изабраних локалних самоуправа,које ће учествовати у примени пакета подршке, Министарства државне управе и локалне самоуправе и Савета Европе, одржаће се 11.децембра у Београду на Скупштини Сталне конференције градова и општина.

upravljanje ljudskim resursima u ls