slideshow04

Општина Прибој започела реализацију два пројекта са Скупштине СКГО

У општини Прибој почела је реализација два пројекта, која су потписана, почетком децембра, на 47. Скупштини Сталне конференције градова и општина (СКГО).

Ради се о пројектима који за циљ имају унапређење функције управљања људским ресурсима, али и унапређење доброг управљања на локалном нивоу, те су поводом оба формиране радне групе, које ће анализирати, предлагати и спроводити мере за реализацију истих.

pocela realizacija dva projekta skgo

Тим поводом, у Прибоју је у среду, 22.јануара одржан састанак експерата СКГО и представника локалне самоуправе, у оквиру реализације пројекта „Унапређење доброг управљања на локалном нивоу“, на коме је предложен План активности за реализацију пројекта у општини Прибој у току 2020. године. Детаљно су образложене активности у оквиру све три компоненте пројекта, а обављене су и консултације са представницима Општине и будућим члановима Пројектног тима на реализацији овог пројекта.

Састанку су присуствовали и селектовани експерти Сталне конференције градова и општина, одговорни за спровођење пројекта у општини Прибој - Гордана Савић, експерт за компоненте, партиципативно буџетирање и Родно одговорно буџетирање, Мирјана Кнежевић Панајоту - саветница за програмско буџетирање и др Драган Луковић, експерт за компоненту Транспарентно финансирање организација цивилног друштва. Разрађене су четири подобласти – укључивање грађана и локалне заједнице у процес израде буџета, транспарентност локалног буџета, родно одговорно буџетирање и транспарентно финасирање организација цивилног друштва.

Овом приликом формирана је и Радна група за спровођење овог пројетка од стране локалне самоуправе, у саставу Магдалена Пријовић, Тијана Јоксимовић, Данко Ваић и Славиша Јањушевић, којом ће координирати Филип Комарица. Пројекат спроводи СКГО у оквиру програма “Подршка владе Швајцарске развоју општина кроз унапређење доброг управљања и социјалне укључености – SWISS PRO”, који реализује УНОПС.

Други пројекат „Унапређење доброг управљања људским ресурсима у локалној самоуправи – друга фаза“ обухвата 50 локалних самоуправа у Србији, а релизује га Савет Европе, уз подршку Министарства државне управе и локалне самоуправе и СКГО, док га финансирају Европска унија и Савет Европе. У циљу унапређења функције управљања људским ресурсима у Општини Прибој формирана је и радна група за унапређење послова управљања људским ресурсима у Општинској управи, којом координира Вук Луковић, а чине је још Кристина Папан, Славиша Јањушевић, Елвис Мујовић и Гордана Чавић. Ова радна група има задатак да са начелником ОУ и руководиоцима организационих јединица, спроводе процену, анализира рад и предлаже мере за усавршавање а тиме и побољшање ефикасности рада Општинске управе, као јавног сервиса грађана.