slideshow04

Јавни конкурс за финансирање пројеката удружења грађана и невладиних организација из буџета општине Прибој за 2020. годину са територије општине Прибој

Комисија за спровођење јавног конкурса расписује Јавни конкурс за финансирање пројеката удружења грађана и невладиних организација из буџета општине Прибој за 2020. годину, са територије општине Прибој.

Средства из буџета општине Прибој намењена удружењима грађана и невладиним организацијама додељују се због реализације пројеката из следећих области: борачко – инвалидске заштите, друштвене бриге о деци, заштите избеглица, подстицања наталитета, помоћ старима, здравствене заштите, заштите и промовисања људских и мањинских права, подстицања образовања, науке, културе, заштите животне средине, пољопривредног и народног стваралаштва, одрживог развоја, заштите потрошача, развоја и неговања међудржавне сарадње, унапређења и развоја спорта, заштите животиња, борбе против корупције, хуманитарних и других програма у којима удружења искључиво и непосредно следе јавне интересе.

Право учешћа имају невладине, непрофитне и неполитичке организације и удружења грађана која су регистрована на територији општине Прибој.

За финансирање пројеката из наведених области из буџета Општине је издвојено 7.000.000 динара.

Рок за подношење пријава је закључно са 09.06.2020. године.

Цео текст конкурса можете преузети овде.
Пријавни образац можете преузети овде.