slideshow04

У општини Прибој проглашена ванредна ситуација

На предлог Општинског штаба за ванредне ситуације општине Прибој, председник Општине Прибој, донео је Одлуку о проглашењу ванредне ситуације на територији општине Прибој.

I Проглашава се ванредна ситуација на територији општине Прибој почев од 06.07.2020. године у 12 часова, услед погоршања епидемиолошке ситуације изазване ширењем заразне болести “Covid – 19”.

II Одлука ступа на снагу даном доношења.

vanredna situacija jul 2020

Образложење:
Општински Штаб за ванредне ситуације општине Прибој због погоршане епидемиолошке ситуације изазване ширењем заразне болести “Covid – 19” предложио је
председнику Општине да прогласи ванредну ситуацију на територији општине Прибој. Како није постојала могућност да се редовним ангажовањем јавних служби спроведу епидемиолошке мере, председник општине Прибој донео је одлуку као у диспозитиву.