slideshow04

Рани јавни увид поводом израде Просторног плана подручја посебне намене са елементима детаљне регулације за разводни гасовод РГ 08-20 Златибор – Пријепоље са одвојцима за Прибој РГ 08-21 и Нову Варош РГ 08-22, и разводни гасовод РГ 09-04/3 ГРЧ Глоговик

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре – Сектор за просторно планирање и урбанизам у сарадњи са јединицама локалних самоуправа организује и спроводи Рани јавни увид поводом израде Просторног плана подручја посебне намене са елементима детаљне регулације за разводни гасовод РГ 08-20 Златибор – Пријепоље са одвојцима за Прибој РГ 08-21 и Нову Варош РГ 08-22, и разводни гасовод РГ 09-04/3 ГРЧ Глоговик - Сјеница, у складу са Законом о планирању и изградњи и Правилником о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистицког планирања.

Рани јавни увид ће бити одржан у трајању од 15. дана, у периоду од 17. до 31. августа 2022. године у јединицама локалних самоуправа: Чајетина, Нова Варош, Прибој, Пријепоље, Сјеница и Тутин.

Излагање елабората на рани јавни увид обавља се електронски и исти можете погледати овде.