slideshow04

У Прибоју почела са радом фирма "Сурплекс"

У Прибоју почетком септембра почела је са радом и нова приватна фирма, ”SURPLEX”, прибојског предузетника Радоја Зеца. У питању је породична фирма, где је дугогодишњи породични бизнис заокружен у нову фирму.

"Производњом делова од полиестер маса бавимо већ 30 година, и сада смо решили да то заокружимо у породичну фирму, па можда мало и да посао проширимо.", истиче власник, Радоје Зец.

Модерна производна хала од 600 квадрата изграђена је за пар месеци, непосредно поред Слободне зоне Прибој. Вредност инвестиције је око 250 хиљада евра, производиће делове за пловна возила ,за катарамена, делове за шинска возила, а ускоро и делове за тракторе и камионе. Тренутно се ради за домаће тржиште, а преговара се и са ино-купцима.

"Тренутно је запослено шест квалификованих радника, који имају и неопходно радно искуство, а план је да до нове године запослимо још бар четири радника. Како се посао буде ширио, повећаваћемо и број радника.", каже Зец.

Производони погон нове предузетничке фирме "Surplex" обишли су и челници локалне самоуправе, председник општине, Лазар Рвовић и председник Скупштине општине Борис Мрдовић, и изразили задовољство отварањем једне овакве породичне фирме, која значи и запошљавање нових радника. Јер свако радно место је битно, сваки новозапослени радник је добитак не само за породицу, него и за локалну заједницу. А задатак локалне самоуправе је управо стварање што повољнијег привредног амбијента за отварање оваквих предузетничких фирми а тиме и нових радних места.