slideshow04

Заседали прибојски одборници

Општински парламент у Прибоју, на седници 4.октобра, донео је одлуку о другом ребалансу буџета Општине, који је већи за 156.739.000,00 динара или 9,1 одсто и сада износи 1.726.430.000,00 динара.

Највеће повећање у усвојеном ребалнасу Буџета је за област заштите животне средине, где је опредељено 93,4 милиона динара, и то у првом реду за пројекат санације несанитарне депоније "Дубоки поток" у Друглићима, који финансира Република Србија са 60 милиона динара, док ће износ од 11,4 милиона динара заједнички финансирати општине корисници-Прибој, Пријепоље и Нова Варош.

Ребалансом Буџета предвиђена су и средства за израду пројеката за изградњу канализационе мреже, за организацију саобраћаја и изградњу неопходне инфраструктуре, као и за реконструкцију фасаде зграде ОШ "Никола Тесла" у Прибојској Бањи, што ће се финансирати већинским средствима Републике.

СО Прибој једногласно је прихватила и сет одлука из области саобраћаја, а прва се односи на проглашење за општински пут путног правца Јармовац-Јабуке-Љесковац-манастир Увац, у дужини од 14,5 километара, где се довршетак асфалтирања планира бесповратним средствима ЕУ.

Усвојена је и Одлука о такси превозу на територији општине Прибој, која би требало да допринесе унапређењу овог сегмента јавног превоза, на задовољство и постојећих таксиста, али пре свега корисника ове врсте превоза. Готово сви учесници у расправи изразили су потребу за увођењем и у Прибоју службе "Хало такси".

Одборници СО Прибој прихватили су и План детаљне регулације стамбеног блока између улица Немањина, Вука Карџића, Драгољуба Савића и Вељка Влаховића, као и измене одлуке о Општинској управи, у делу који се односи на Кабинет председника општине, што је само усаглашавање са Законом о локалној самоуправи.

Без расправе прихваћен је извештај о раду за прошлу годину и план рада за наредни период ПУ "Невен", где се због формиране листе чекања, очекује проширење капацитета за боравак прибојских малишана.

За директора "Завичајног музеја" у Прибоју, именована је Душица Раковић, која је до сада била ВД директора ове установе, а због одласка у пензију досадашњег директора Сава Спасојевића, за ВД директора Установе за физичку културу "Спортски центар" именован је Александар Мандић.

Преостала кадровска проблематика односила се углавном на избор нових чланова школских одбора прибојских основних и средњих школа.