slideshow04

Заказана 14. седница Скупштине општине

Седница ће се одржати 28. марта 2023. године (среда) у 10 часова у малој сали Дома културе "Пиво Караматијевић".

Предложен је следећи ДНЕВНИ РЕД:

1. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Прибој за 2023. годину;
2. Предлог Одлуке о измeни Плана генералне регулације градског подручја општине Прибој;
3. Предлог Оперативног плана одбране од поплава за подручје општине Прибој за воде II реда;
4. Предлог Програма коришћења средстава буџетског Фонда за заштиту животне средине општине Прибој за 2023. годину;
5. Предлог Одлуке о образовању савета за здравље општине Прибој;
6. Предлог Извештаја о раду Центра за социјални рад Прибој за 2022. годину;
7. Предлог Извештаја о раду Центра за развој услуга социјалне заштите општине Прибој за 2022. годину;
8. Предлог Извештаја о раду Установе за физичку културу “Спортски центар“ Прибој за 2022. годину;
9. Предлог Извештаја о раду Завичајног музеја Прибој за 2022. годину;
10. Предлог Одлуке о давању сагласности на Статут Завичајног музеја Прибој;
11. Предлог Извештаја о раду Градске библиотеке Прибој за 2022. годину;
12. Предлог Одлуке о давању сагласности на Статут Градске библиотеке Прибој;
13. Предлог Извештаја о раду Дома културе "Пиво Караматијевић" Прибој за 2022. годину;
14. Предлог Одлуке о давању сагласности на Статут Дома културе "Пиво Караматијевић" Прибој;
15. Предлог Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања Регионалне санитарне депоније „Бањица“ доо Н.Варош за период 01.01.-31.12.2022. године;
16. Предлог Извештаја о раду Општинске управе Прибој за 2022. годину;
17. Предлог Извештаја Општинског штаба за ванредне ситуације за 2021. и 2022. годину;
18. Предлог годишњег Плана рада Општинског штаба за ванредне ситуације за 2023. годину;
19. Предлог Решења о именовању овлашћеног представника општине Прибој у скупштини друштва “Регионалне саснитарне депоније Бањица” д.о.о Нова Варош;
20. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора Машинско-електротехничке школе Прибој;
21. Питања и предлози одборника.

Материјал за одборнике у електронском облику можете преузети овде (ажурирано 26.03. у 15 часова).

skupstina