slideshow04

Strategija i Akcioni plan za mlade u Priboju 2010 – 2013.

Strateško planiranje, kao pristup u planiranju razvoja, sistematičan je i logički vođen proces, koji obuhvata sagledavanje i analizu svih elemenata prošlog i sadašnjeg delovanja subjekata planiranja, te definiše razvojne pravce u skladu sa zajedničkim interesima svih aktera procesa planiranja, kretanjima u okruženju i potrebama zajednice. Cilj procesa je da doprinese razvoju društva uz poštovanje demokratskih procedura i uvođenje prakse participativnog planiranja zasnovanog na odgovornom upravljanju resursima i aktivnom učešću institucija i građana, što u realitetu znači stavljanje u funkciju postojećih resursa, ulaganje socijalnog kapitala u pokretanje promena, stvaranje novih vrednosti u zajednici i podsticanje odgovornog odnosa prema sopstvenom razvoju.

Proces strateškog planiranja je jednim svojim delom usmeren na edukaciju učesnika procesa o metodama partcipativnog planiranja. Kombinovanim metodama primenjenim u procesu planiranja nastoji se uspostaviti komunikacija sa što većim brojem socijalnih aktera u zajednici čije prisustvo doprinosi kvalitetu strateških odluka i samog Strateškog, Operativnog i Akcionog plana.

Usaglašeni i u formatu standardizovani dokument Strateškog plana u sebi sadrži i plan razvoja društvene oblasti usklađen sa ekonomskim razvojem zajednice. Dokument je javan i sadrži sistem vrednosti koji zajednica promoviše i podržava.
Strategija i Akcioni plan za mlade u Priboju 2010 – 2013. možete preuzeti ovde.

Akcioni plan za razvoj omladinskog preduzetništva

Omladinsko preduzetništvo predstavlja aktivnosti mladih ljudi koji prepoznaju i koriste priliku za stvaranje ekonomske vrednosti koje mogu da se ostvare samozapošljavanjem ili ličnim profesionalnim razvojem koji doprinosi njihovom lakšem zapošljavanju. Na ovaj način oni u praksi primenjuju preduzetničke osobine kao što su: inicijativa, kreativnost, spremnost da za preuzimanje rizika i sl.
Najznačajnije vrednosti omladinskog preduzetništva:

  1. Više mogućnosti za samozapošljavanje i zapošljavanje;
  2. Uključivanje mladih u tokove ekonomije;
  3. Podsticanje inovativnosti i prilagodljivosti među mladima;
  4. Pomoć u ekonomskom razvoju lokalne zajednice;
  5. Mladi ljudi mogu lakše da odgovore na nove prilike i trendove u ekonomiji;
  6. Preduzetništvo pomaže mladim ljudima da razviju nove veštine i steknu nova iskustva koje mogu da primene u mnogim drugim sferama života;


Akcioni plan za razvoj omladinskog preduzetništva možete preuzeti ovde.