slideshow04

Strategija održivog razvoja opštine Priboj za 2012-2017.

Strategija održivog razvoja u opštini Priboj za period 2012. do 2017. se realizuje u okviru projekta “Obrazovanje za održivi razvoj na Zapadnom Balkanu“, koji implementira Regionalni centar za životnu sredinu (REC), finansiranim od strane Ministarstva spoljnih poslova Finske. Regionalni centar za životnu sredinu (REC) je u okviru ovog projekta pokrenuo program podizanja kapaciteta opštinskih/gradskih uprava, kao i pružanja podrške u pogledu izrade strategija za lokalni održivi razvoj, ali i drugih strateških dokumenata ili njihovih akcionih planova. U projekat je uključeno 25 opština iz
sliva reke Drine (iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore), putem kojeg je REC želeo da pruži praktičnu strukturiranu podršku partnerskim opštinama, kroz seriju treninga, tehničke podrške i planiranja. Pored ovoga posebna komponenta projekta je bila usmerena na osnovne škole u ovim
opštinama, s ciljem pozicioniranja istih na bazi lokalnih uslova i potreba, kako bi se maksimizirali lokalni potencijali radi dostizanja održivog razvoja.

U čitavom procesu planiranja primenjivan je participativni pristup, u kojem su lokalni akteri, a pre svega predstavnici opštine Priboj i drugih relevantnih institucija, uzeli aktivno učešće, dajući dragocene smernice za ovaj strateški dokument.

Strategiju održivog razvoja u opštini Priboj za period 2012. do 2017. možete preuzeti u celosti ovde.