slideshow04

Značajne godine

1219. - Banja postaje sedište Dabarske episkopije

1852. - obnovljen manastir Svetog Nikole na Banji

1865. - Priboj je dobio telegraf

1879. - (8. septembra) u Priboj je ušla Austrougarska vojska i smestila se u dva garnizona na Banji i na Zelencu

1882. - podignut je prvi savremeni hotel

1906. - Austrougarska izgradila prugu od Međeđe do Uvca

1912. - (6. oktobra)  osnovano „Sokolsko društvo Dušan Silni“

1922. - osnovan fudbalski klub „ Lim“ Klub je 1955. promenio ime u FK FAP

1929. - godine puštena u saobraćaj pruga od Uvca do Priboja koja se nastavljala na prugu koju je Austrougarska izgradila 1906, od Međeđe do Uvca

1945. - (12. januara)  oslobođenje Priboja u Drugom svetskom ratu

1945. - Priboj dobija električno osvetljenje

1953. - počela sa radom Fabrika automobila – FAP