slideshow04

Обавештење: Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско правне послове

На основу члана 10.став 1.и 2. и члана 29.став 1.и 3.Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“,број 135/04 и 36/09),Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско правне послове ОБАВЕШТАВА

Заинтересоване органе, организације и јавност да је овом органу носилац  пројекта Плиестер група  д.о.о. Прибој, улица Прибојске Чете број 44  поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја  пројекта  стално наткривеног складишта запаљивих сировина у оргпналној амбалажи (праимер, желкот) укупне запремине 265,5м   на кат.парцели број 261/9 КО Прибој, општина Прибој.

Увид у садржину захтева носиоца пројекта може се извршити у просторијама Општинске управе Прибој – Одељења  за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове улица 12. Јануара број 108 канцеларија број 44 почев од 17.07.2018.год. у времену од 11 до 14 часова.

Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 28.07.2018. године.

 

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА

Обавештење можете погледати овде.