slideshow04

Одржана 41. седница Општинског већа

Данас је у кабинету председника Општине одржана 41. седница Општинског већа општине Прибој, на чијем дневном реду укључујући и текућа питања је било 12 тачака.

Поводом прве тачке дневног реда, Предлога Одлуке о расписивању Конкурса за доделу средстава у области јавног информисања, у уводној речи, обраћајући се члановима Већа, председник општине Прибој Лазар Рвовић је подсетио да су средства намењена јавном информисању планирана Буџетом општине Прибој за 2014. годину, с'тим што ће део средстава бити распоређен и за друге видове оглашавања, не само за електронске медије. Тим поводом, данас је донета Одлука да се распише Конкурс за доделу средстава у области јавног информисања, која су предвиђена Буџетом општине Прибој за 2014. годину, за суфинансирање производње програмских садржаја од значаја за остваривање јавног интереса у области јавног информисања у локалним електронским медијима.

Данас је разматрано и регулисање повлашћеног превоза на територији општине Прибој, када су у питању пензионери. Као што је познато, овај вид финансирања превоза пензионера је претходно предвиђен Буџетом општине Прибој за 2014. годину. Новом Одлуком је предвиђено да се из средстава планираних Буџетом општине Прибој за 2014. годину, врши субвенционисање пензионера изнад 65 година старости, са пребивалиштем на територији општине Прибој. Општинско веће је овластило председника општине Прибој да склопи Уговор о превозу пензионера.

Такође, данас је разматран и утврђен Предлог путних праваца и редова вожње у приградском саобраћају и редова вожње у градском саобраћају на територији општине Прибој. По овој тачки дневног реда, седници су присуствовали саобраћајни инспектори Видосав Цвијовић и Миланко Ћирковић. Општинско веће је закључило да је по овој тачки дневног реда нужно упутити Захтев за достављање регистрованих редова вожње аутопревозницима, а по препоруци ресорног Министарства, како би се исти оверио до окончања поступка закључења Уговора.

Данас је усвојен и Извештај о раду Општинског већа општине Прибој за 2013. годину, а разматрани су и извештаји о раду инспекција Општинске управе Прибој, за децембар 2013. године и јануар 2014. године, и то за комуналну, саобраћајну и инспекцију за заштиту животне средине. Председник општине Прибој је рекао да рад инспекторских служби увек може бити бољи и подсетио на независност у раду.

Разматрани су и прослеђени Скупштини општине на усвајање и извештаји о раду Установе за физичку културу "Спортски центар" Прибој, ЈП "Топлана Прибој" и Штаба за ванредне ситуације општине Прибој за 2013. годину, а такође је усвојен и План рада Штаба за ванредне ситуације општине Прибој за 2014. годину.

Због обимности дневног реда, утврђивање Прелиминарне ранг листе о додели стипендија за талентоване студенте, одложено је за наредно заседање које би требало да се одржи у петак, 28. марта, када ће се утврдити Коначна ранг листа.

opstinsko vece mart 2014