slideshow04

Конкурс за доделу субвенционисаних (бесповратних) средстава послодавцима за запошљавање незапослених лица

Циљ доделе средстава
Основни циљ доделе субвенционисаних (бесповратних) средстава послодавцима представља подршка подстицању и повећању ефикасности производних делатности, унапређењу степена конкурентности, повећање обима промета на домаћем и међународном тржишту, као и развоју нетехнолошких и технолошких иновација, побољшању нивоа техничке опремљености, а све у циљу новог запошљавања.
У циљу подстицања запошљавања општина Прибој додељује бесповратна средства у укупном износу од 20.000.000,00 динара, опредељена Одлуком о буџету општине Прибој за 2016. годину ("Службени лист општине Прибој", број: 6/15 и 8 /16).

 

 

Намена и мерила доделе средстава

Право на доделу субвенција за запошљавње незапослених лица имају послодавци које се баве производном делатношћу или пољопривредом и који запошљавају најмање 10 нових радника.
Висина субвенције износи 200.000,00 по лицу, које се налази на евиденцији Националне службe за запошљавање.

 

Мерила и критеријуми за доделу бесповратних средстава чине:

- финансијска стабилност учесника, људски ресурси и утицај пројекта на повећано запошљавање (максимално 55 бодова)
- штедња енергије, прерада секундарних сировина, заштита животне средине (максимално 10 бодова)
- веће сопствено учешће, веће учешће банке и других у односу на тражена средства (максимално 15 бодова)
- допринос Стратегији одрживог развоја општине Прибој од 2012-2017. године (максимално 20 бодова).
Предност при расподели имаће учесници који први пут конкуришу за општинска средства.
Исплата додељених средстава ће се вршити након потписивања уговора између добитника на Конкурсу и општине Прибој.
Финансијске пројекте могу реализовати привредни субјекти са седиштем на територији општине Прибој.
Обавеза послодавца је да у радном односу држи сваког новопримљеног радника најмање 24 месеца.

 

Конкурс за доделу субвенционисаних (бесповратних) средстава послодавцима за запошљавање незапослених лица можете преузети овде.

Пријавни образац можете преузети овде.