slideshow04

Одржана 18. седница Општинског већа општине Прибој

Данас је одржано 18. по реду заседање Општинског већа општине Прибој, на чијем се дневном реду нашло девет тачака.

Чланови Општинског већа утврдили су Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о платама, накнадама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица у Скупштини општине Прибој. Ради се о одлуци којом се утврђују коефицијенти за примања изабраних, именованих и постављених лица у складу са законом, а по препоруци државне ревизије. Одлука не предвиђа никаква увећања ни смањења, тако да нема потреба за корекцијама у буџету.

Извештај о свом раду Општинском већу поднела је данас Општинска управа општине Прибој, чији је рад оцењен као ефикасан, ажуран и квалитетан, у 2016. години.
Утврђен је и прослеђен Скупштини општине на усвајање Извештај о пословању ЈП "Топлана Прибој" за 2016. годину, као и Предлог Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Прибој за 2017. годину.

Данас су утврђена и два правилника, о ближем утврђивању поступка јавне набавке општине Прибој и о критеријумима за остваривање права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу у 2017. години. Ово је врста финансијске помоћи коју општина Прибој још од 2013. године даје паровима, и до сада је та помоћ износила 185.000 динара. Новим правилником, средства се могу одобрити у износу до 300.000 динара по износу профактуре, а парови нису ограничени на установе за лечење стерилитета само у држави, већ се средства могу користити за те сврхе и у установама у иностранству, а у обзир могу доћи и парови који су већ користили три пута помоћ државе.

Утврђени су и Предлог Упутства за рад Трезора општине Прибој и Предлог Закључка о давању сагласности за постављање монтажних објеката. Такође утврђен је и Предлог Закључка о пружању новчане помоћи ђацима пешацима, и то у износу од 8.000 динара за школску годину.

Дневни ред седнице можете погледати овде.

15 sednica opstinskog veca priboj