slideshow04

Гимназија Прибој: Позив за прикупљање новчаних средстава за лечење ученице

Гимназија Прибој позива све хумане суграђане, добре воље, да помогну колико су у могућности у прикупљању новчаних средстава потребних за лечење ученице Гимназије. Андреји Живковић је неопходна новчана помоћ за лечење, у оквиру кога је потребно да прими 10 терапија, а само једна кошта 1500 евра.

Сви који су у могућности, новац могу уплатити на текући рачун оца: 205-9011007028827-02 код Комерцијалне банке Прибој, на име Жељко Живковић, сврха уплате: за лечење Андреје Живковић.